03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2008/05
Duomenys apie visų rūšių gyvulius – viename registre
  • Daiva BEINORIENĖ, ŽŪIKVC
  • Mano ūkis

Šiemet pradėjo veikti ūkinių gyvūnų registras, kuriame registruojamos visos ūkinių gyvūnų rūšys. Išplėsti gyvūnų registravimo sistemą buvo būtina, nes siekiantiems gauti paramą pagal KPP 2007–2013 m. priemones reikia nurodyti ūkyje laikomų sąlyginių gyvulių vienetus (SGV).

Sukūrus naują Ūkinių gyvūnų registrą (ŪGR), neliko painiavos, kur gauti pažymą apie ūkyje laikomus gyvulius, kur kreiptis, norint registruoti vienus ar kitus ūkinius gyvūnus.

Visi ŪGR duomenys kaupiami valstybės įmonės „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“ (ŽŪIKVC) tvarkomoje centrinėje duomenų bazėje (CDB). Joje kaupiami duomenys ir apie laikomų gyvūnų kaitą (prieauglio atsivedimą, gaišimą, skerdimą ir kt.). Duomenis naujajam registrui teikia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai, skerdimo įmonės, veislininkystės įmonės, ūkinių gyvūnų prekiautojai, vežėjai, gyvulių sėklintojai, privatūs veterinarijos gydytojai, turgavietės, parodos, aukcionai, ausų įsagų tiekėjai ir ūkinių gyvūnų laikytojai.

Vadovaujantis Ūkinių gyvūnų registro nuostatais ir taisyklėmis, ūkiniai gyvūnai – tai gyvūnai, laikomi ar veisiami maistui, kailiams, vaistams ir kitai produkcijai gauti, darbui ir kitiems tikslams. Ūkinio gyvūno laikytoju yra laikomas juridinis arba fizinis asmuo, ne jaunesnis kaip 16 metų, kuris yra ūkinio gyvūno savininkas ar jį laiko už atlyginimą arba nemokamai. Ūkinių gyvūnų registre, kitaip negu buvusiame Gyvulių registre, kuriame buvo registruojami tik galvijai, avys ir ožkos, galima registruoti visas ūkinių gyvūnų rūšis (bičių šeimas, arklius, elnius, danielius, kailinius žvėrelius ir kitus ūkinius gyvūnus).

Pagal ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus kiekvienas ūkinių gyvūnų laikytojas privalo registruoti laikomus gyvūnus ir tvarkyti jų apskaitą. Be to, privaloma visų ūkiuose laikomų galvijų (taip pat ir bizonų ar azijinių buivolų), avių, ožkų ir kiaulių apskaita ir ženklinimas. Kaip ir anksčiau, privaloma individualiais numeriais registruoti ir ženklinti galvijus, avis, ožkas, o bandos numeriais – kiaules. Arkliai kol kas registruojami bandomis, tačiau artimiausiu metu juos taip pat numatoma registruoti individualiai. Beje, siekiantys valstybės paramos gyvulių laikytojai privalo individualiais ar bandos numeriais registruoti ir kitus laikomus ūkinius gyvūnus.

Apie gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, kiaulių) kaitą, t. y. prieauglio atsivedimą, gyvūno gaišimą, paskerdimą ar perkėlimą (pervežimą iš vienos laikymo vietos, bandos į kitą laikymo vietą, bandą ar pulką) laikytojas, jeigu yra registruotas duomenų teikėju ŪGR, duomenis nustatyta tvarka per 7 darbo dienas privalo suvesti į ŪGR centrinę duomenų bazę arba per minėtą laikotarpį informuoti VMVT teritorinį padalinį. Kitų ūkinių gyvūnų laikytojai privalo atnaujinti duomenis apie juos mažiausiai 2 kartus per metus. Labai svarbu, kad duomenys būtų atnaujinami ir tikslinami nuolat, nes būtent pagal šio registro informaciją skaičiuojamos papildomos nacionalinės, nuo gamybos atsietos tiesioginės išmokos už galvijus, karves žindenes ir telyčias bei papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už ėriavedes, bulius.

Siekiantiems gauti paramą pagal KPP 2007–2013 m. programos priemones ūkininkams ir bendrovėms taip pat būtina duomenis registruoti ŪGR. Jeigu nustatoma, kad jie neteisingi, kad nesilaikoma ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių, ūkinių gyvūnų laikytojams kils sunkumų gauti valstybės ar ES paramą. Be to, ŪGR duomenis Nacionalinė mokėjimo agentūra naudoja kontrolės tikslais.

Laikytojas, norėdamas pirmą kartą registruoti savo ūkinius gyvūnus, taip pat turi kreiptis į teritorinį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos padalinį ir užpildyti atitinkamus dokumentus. Už duomenų teisingumą atsakingas pats ūkinių gyvūnų laikytojas.

Duomenys apie gyvūnų judėjimą ir būsenos pasikeitimus suvedami į ŪGR centrinę duomenų bazę 57 teritorinėse maisto ir veterinarijos tarnybose. Ūkinių gyvūnų laikytojams, registruotiems ŪGR informacinėje sistemoje, sudaryta galimybė interneto svetainėje peržiūrėti savo vardu registruotus gyvulius, sekti jų judėjimus, užsisakyti galvijų pasus.