03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2005/12
Ekologinės gamybos ūkių – beveik du tūkstančiai
  • Laima PAURYTĖ, Darius ŠION VšĮ „Ekoagros“
  • Mano ūkis

Prašymus sertifikuoti ūkius 2005 m. pavasarį pateikė 2 055 ūkių savininkai. Po atliktų tikrinimo ir sertifikavimo darbų ekologinės gamybos sertifikatai išduoti 1 812 ekologinės gamybos ūkių.


Ekologinio žemės ūkio gamybos apimtys Lietuvoje didėja vidutiniškai 60 proc. per metus. Pavyzdžiui, 1997 m. buvo sertifikuoti 106, 2004 m. – 1 178, 2005 m. – 1 812 ekologinės gamybos ūkių.

 
Net ir rajonuose, kur anksčiau buvo mažiau populiarus ekologinis ūkininkavimas, jaučiamas didžiulis susidomėjimas šia veikla. Jurbarko rajone 2004 m. buvo sertifikuoti tik 3 ūkiai, 2005 m. – jau 24. Kėdainių rajone 2004 m. sertifikuoti 4 ekologiniai ūkiai, o 2005 m. – 22. Skuodo rajone 2004 m. sertifikuoti 2 ūkiai, 2005 m. – 12. Pagal sertifikuotų ūkių skaičių šiemet pirmauja Biržų r. (114 ūkių), toliau – Trakų r. (111 ūkių), Šalčininkų r. (92 ūkiai), Ukmergės r. (91 ūkis), Molėtų r. (83 ūkiai).

 
Sertifikuotas ekologinės gamybos plotas 2005 m. sudarė 69 669 ha, t. y. maždaug 2,7 proc. deklaruotų tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ploto. Lyginant su 2004 m., sertifikuotas plotas padidėjo 26 714 ha. Vidutinis ekologinės gamybos ūkis siekia 38 ha.

Pagal sertifikuotos žemės plotą lyderiai yra Biržų r. (4 959 ha), Švenčionių r. (4 236 ha), Šalčininkų r. (4 232 ha), Ukmergės r. (3 985 ha), Varėnos r. (3 663 ha). Sparčiai didėja sertifikuotų ekologinės gamybos ūkių plotas Kėdainių ir Jurbarko rajonuose. Kėdainių rajone 2004 m. buvo sertifikuoti 45 ha, o 2005 m. – 1 362 ha, Jurbarko rajone 2004 m. buvo sertifikuoti 74 ha, o 2005 m. – jau 829 ha.

Didėjant ekologiškų produktų gamybos apimtims, keičiasi pasėlių struktūra. Pasėlių struktūroje varpiniai ir ankštiniai javai 2005 m. sudaro 60 proc. (2004 m. sudarė 48 proc.). Daugiamečių žolių pasėlių struktūroje mažėja, jos sudaro 27 proc. Didėja uogynų, vaistažolių sertifikuotas plotas.

Nauji ekologinės gamybos reikalavimai

Nuo 2006 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji ekologinės gamybos reikalavimai.

 
Reikalavimai sėkloms, vegetatyvinei dauginamajai medžiagai. Dauginamoji medžiaga turi būti išauginta ekologinės gamybos ūkyje arba įsigyta iš kitų ekologinės gamybos ūkių (ar importuota iš užsienio šalių). Augalų dauginamoji medžiaga laikoma ekologiška, jei vienamečių augalų dauginamoji medžiaga auginama ekologinės gamybos ūkyje vienerius metus, daugiamečių augalų – dvejus metus (pirminio augalo karta). Be to, dauginamoji medžiaga negali būti genetiškai modifikuota.

 
Kasmetinės paraiškos užpildymo ar ūkio patikrinimo metu pareiškėjai privalės sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ pateikti ūkyje naudojamų sėklų įsigijimo ar kitą ekologiškų sėklų kilmę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju, jei Lietuvoje negaunama norimos veislės sėklos, o Lietuvos sėklų tiekėjai negali jų parūpinti iš kitų šalių, ūkio subjektai privalo kreiptis į sertifikacijos įstaigą su prašymu leisti naudoti ne ekologiškas sėklas ar augalų dauginamąją medžiagą.


Įprastinių pašarų naudojimas. Gyvuliai gali būti šeriami savo ar kituose ekologinės gamybos ūkiuose išaugintais pašarais. Maksimalus perkamų ekologiškų pašarų kiekis turi būti ne didesnis kaip 50 proc. ūkyje naudojamų ekologiškų pašarų kiekio. Perkamų pašarų kiekis iš įprastinio gamybos ūkio, skaičiuojant sausosiomis medžiagomis per parą, žolėdžiams atrajojantiems gyvuliams neturi viršyti 5 proc., kitiems gyvuliams – 15 proc. metinio pašarų kiekio.

 
Gyvulių įsigijimas.
Gyvulių įsigijimas iš įprastinės gamybos ūkių turi būti suderintas su sertifikacijos įstaiga.

Ekologiškas cukrus. Bičių maitinimui naudojamas ekologiškas medus nuo 2006 m. sausio 1 d. gali būti pakeistas tik ekologišku cukrumi.

Ūkių sertifikavimo tvarka

Pareiškėjas, dalyvaudamas Ekologinio ūkininkavimo programoje, turi žinoti, kad ekologinės gamybos sertifikavimui būtini dokumentai kasmet turi pasiekti ne tik sertifikacijos įstaigą. Nustatytos formos kasmetinis prašymas dėl dalyvavimo Ekologinio ūkininkavimo programoje turi būti pateiktas ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai iki einamųjų metų žemės ūkio ministro nustatytos paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Prašymas ir anketa dėl ekologinės gamybos sertifikavimo turi būti pateikti „Ekoagros“ iki einamųjų metų kovo 31 d. Po atliktų kasmetinių tikrinimo ir sertifikavimo darbų sertifikacijos įstaiga išduoda sertifikatą, liudijantį, kad ūkio subjektas laikosi Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 ir Ekologinio žemės ūkio taisyklių reikalavimų. Nustatytos formos mokėjimo prašymas kartu su einamaisiais metais išduoto sertifikato kopija turi būti pateiktas NMA iki einamųjų metų žemės ūkio ministro nustatyto paraiškų pateikimo mokėjimui termino pabaigos.

„Ekoagros“ steigia sertifikavimo padalinius Telšių ir Utenos apskrityse. Šiose apskrityse gyvenantys pareiškėjai visą reikiamą informaciją galės gauti regioniniuose padalinuose.

 
Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR Aplinkos ministerijos 2005 m spalio 18 d. suteikė VšĮ „Ekoagros“ akreditaciją pagal LST EN 45011:2000 standarto reikalavimus sertifikuoti ekologinės gamybos procesus. Suteiktos akreditacijos dėka sertifikacijos įstaiga galutinai įsitvirtina ekologinės gamybos sertifikavimo srityje.