03 06 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2005/11
Ūkio apskaita
  • Lina MINKEVIČIENĖ, LŽŪKT
  • Mano ūkis

Lapkričio mėnesio darbai, tvarkantiems ūkio apskaitą

Teikiantiems PVM deklaraciją kas mėnesį, iki lapkričio 25 d. reikia pateikti 2005 m. spalio mėnesio PVM deklaracijos FR0600 formą ir sumokėti spalio mėnesio PVM. 


Įmokos kodai


3441 – ūkininkų PVM
3431 – fizinių asmenų  PVM
3411 – juridinių asmenų PVM


Iki lapkričio 30 d. reikia sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas (PSDĮ)

  • Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistruoti ūkininkai bei žemės naudotojai (3 ha ir daugiau ž. ū. naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir ūkyje dirbančius pilnamečius ūkio partnerius PSDĮ turi mokėti po 3,5 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (nuo 2005 liepos 1d. Ši alga yra 550 Lt, taigi reikia mokėti 19,25 Lt (550 x 3,5 proc.).
  • Asmeninio ūkio naudotojai (iki 3 ha ž. ū. naudmenų), išskyrus apdraustuosius privalomuoju sveikatos draudimu, už save ir dirbančius ūkyje pilnamečius šeimos narius turi mokėti PSDĮ po 1,5 proc. nuo minimalios mėnesinės algos dydžio, t. y. 8,25 Lt (550 x 1,5 proc.).

PSDĮ įmokos kodai


1841 – ūkininkų
1851 – ūkininkų, mokančių už partnerius
1861 – asmeninių ūkių naudotojų
1871 – asmeninių ūkių naudotojų, mokančių už pilnamečius šeimos narius


Pajamų mokestis

  • Ūkininkai, turintys samdomų darbuotojų, iš jų atlyginimo išskaičiuotą pajamų mokestį privalo sumokėti į biudžetą iki  lapkričio mėnesio 15 dienos, jeigu atlyginimas išmokamas iki lapkričio mėnesio 15 dienos. Jei atlyginimas išmokamas po 15 d., tuomet pajamų mokestis turi būti sumokėtas iki lapkričio 30 d. 
  • Jeigu darbo užmokestis mokamas dalimis, t. y. mokamas avansas, pajamų mokestis išskaičiuojamas ir sumokamas, išmokant paskutinę atlyginimo dalį (nuo avanso išskaičiuoti pajamų mokesčio nereikia). Tačiau paskutinė išmokos dalis turi būti išmokėta ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 darbo dienos. Jeigu paskutinė atlyginimo dalis nebus išmokėta iki kito mėnesio 10 darbo dienos, tuomet pajamų mokestis turi būti išskaičiuotas ir sumokėtas iš avanso.

Įmokų kodai


1311 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais (arba jų esmę atitinkančiais santykiais) susijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų.
1411 – gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais (arba jų esmę atitinkančiais santykiais) nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų (išskyrus turto pardavimo pajamas).
1421– gyventojų pajamų mokestis nuo gyventojo su darbo santykiais (arba jų esmę atitinkančiais santykiais) nesusijusių to mokestinio laikotarpio A klasės pajamų (nuo turto pardavimo pajamų).

Nauja tvarka


Nuo 2005 rugsėjo 1 d. pasikeitė pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo tvarka.


Ūkininkai, atsiskaitydami su klientais grynaisiais pinigais (kai neprivaloma naudoti kasos aparatų), naudoja pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitus.


Nuo rugsėjo 1 d. pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų blankus galima įsigyti spaustuvėse, kurios  prekiauja ūkio subjekto dokumentų blankais arba spausdintis patiems.


Kvite turi būti nurodyti šie privalomi rekvizitai: kvito serija ir eilės numeris (serija gali būti sudaroma iš raidinių simbolių arba skaitmenų, o numeris sudaromas didėjančia seka, pvz., AL serija Nr. 0001); dokumento pavadinimas (pvz., pinigų priėmimo kvitas); ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas; ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas; kvito data; parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina (šie duomenys nenurodomi, jei pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame yra šie duomenys); sumokėta/išmokėta suma litais (žodžiu ir skaičiais); kvitą išrašiusio asmens pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė; kliento (pirkėjo) parašas, vardas ir pavardė, o klientui pageidaujant – kliento asmens kodas, gyvenamoji vieta.


Ūkininkai, naudojantys kvitus, turi pildyti Pinigų priėmimo ir/arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygą.
Pagal naująją tvarką kvitų blankų įregistruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nereikia.
Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knygas galima pildyti ne tik rankiniu, bet ir kompiuteriniu būdu.


Be to, iki rugsėjo 1 d. įsigytus pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų blankus bei šių kvitų blankų apskaitos knygas galima naudoti neribotą laiką, o nutraukus veiklą, nepanaudotus kvitus reikia sunaikinti patiems.