23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/03
Grūdų intervencija pagal ES taisykles
  • Dr. Algirdas ALEKSYNAS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAI
  • Mano ūkis

ES komisija 2003 m. rugsėjo mėn. priėmė reglamentą Nr. 1784/2003 dėl bendro grūdų rinkos organizavimo. Kiti šiuo metu galiojantys Komisijos reglamentai nustato, kokios yra intervencinių agentūrų grūdų priėmimo procedūros ir kokiais metodais nustatoma kokybė.

Lietuvoje grūdų intervencinį pirkimą vykdys (kaip ir iki šiol) VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (pavadinimą siūlytume supaprastinti į „Intervencinė agentūra” – autoriaus pastaba). Tačiau intervencinė grūdų supirkimo tvarka šiemet daug kuo skirsis nuo ligšiolinės.

Intervencinio grūdų supirkimo naujovės

Intervencinis pirkimas taikomas kviečiams, miežiams ir kukurūzams. Lietuvoje ligi šiol buvo superkami tik maistiniai kviečiai, kurių, beje, išauginame didžiulius kiekius. Pietinėse ES šalyse intervencija taikoma ir kietiesiems kviečiams bei sorgams.

Rugiai nebus superkami, o jų kasmet užauginame didesnį ar mažesnį perteklių. Todėl augintojams derlingesnėse žemėse vertėtų sėti daugiau kitokių javų, o rugių auginimą palikti mažiau našiems rajonams. Maistinių rugių poreikis Lietuvoje paprastai svyruoja nuo 60 iki 80 tūkst. tonų per metus. Tokiam rugių kiekiui užauginti pakanka apsėti ne daugiau kaip 30-35 tūkst. ha.

Nebus superkami ir kvietrugiai, kurių plotai turi tendenciją didėti. Šie javai turi ateitį vien dėl to, kad yra viena geriausių žaliavų biokuro gamybai. Užsienyje rugiai, o ypač kvietrugiai, plačiai naudojami gyvuliams šerti. Mūsų gyvulių augintojai šių gerokai pigesnių grūdų naudojimą pašarui vertina skeptiškai.

Taigi augintojai, žinodami, kokie grūdai bus superkami į intervenciją, o kokie - ne, gali orientuotis, kokius javus labiau apsimoka auginti.

Intervencinio pirkimo laikotarpis

Intervencinis pirkimas vyks nuo lapkričio 1 iki gegužės 31 dienos. Tai iš esmės skiriasi nuo ligi šiol pas mus galiojusios tvarkos. Didžioji mūsų ūkininkų dalis neturi grūdų sandėlių, tad nuo pat pirmos rugiapjūtės dienos jiems labai aktualu, kur supilti ir sandėliuoti grūdus. Augintojams rūpi ir kuo greičiau gauti pinigų už grūdus, nes reikia ruošti dirvas žieminių javų sėjai, atlikti kitus rudens darbus. Tam reikia nemažų lėšų.

Iki šiol agentūra, supirkusi grūdus, pusę kainos už juos sumokėdavo per vieną mėnesį. Daugeliui žemdirbių tai buvo labai palanku, nes nereikdavo skolintis pinigų bankuose arba imti kreditų iš trąšomis bei pesticidais prekiaujančių firmų.

Šiemet, kai grūdai į intervenciją bus superkami tik nuo lapkričio mėnesio, daugelio augintojų (ypač smulkesniųjų) padėtimi be išeities gali pasinaudoti grūdų perdirbėjai ir kiti supirkėjai, siūlydami kur kas mažesnes kainas negu intervencinės. Dažnas augintojas, neturėdamas, kur saugoti grūdus ir išlaikyti juos iki intervencinių pirkimų pradžios, bus priverstas parduoti derlių už supirkėjo pasiūlytą kainą. Iki šiol Žemės ūkio ministerija kasmet skirdavo lėšų privataus grūdų saugojimo išlaidoms padengti. Šių metų Kaimo rėmimo programos projekte tam pinigų neliko. Grūdų supirkėjams susidaro dar palankesnės galimybės diktuoti savo sąlygas.

Kreipimasis į ministeriją

Žemdirbiai prašo Žemės ūkio ministro rasti galimybę skirti lėšų grūdams privačiai laikyti nuo grūdų derliaus nuėmimo iki intervencinių supirkimų pradžios. Susidarytų, palyginti, nedidelė suma - galbūt 2-2,5 mln. Lt, tačiau žemdirbiams tai būtų didelė parama. Taip būtų palaikomos bent jau intervencinio lygio grūdų supirkimo kainos. Valstybės išlaidos privačiam grūdų saugojimui paremti žemdirbiams suteiktų dešimtis milijonų litų papildomų pajamų.

Grūdų kilmė

Intervencijai siūlomi grūdai turi būti užauginti Lietuvoje ar kitose ES šalyse. Šiuo reikalavimu siekiama išvengti importinių grūdų supirkimo į intervenciją. Tuo labiau, kad pagal ES reglamentus, grūdus į intervenciją gali siūlyti ne tik augintojai, bet ir grūdais prekiaujančios firmos bei perdirbėjai.

Grūdų kiekis

Minimalus intervencijai parduodamų vienos rūšies grūdų kiekis - 80 tonų. Smulkesniems mūsų augintojams šis reikalavimas yra sunkiai priimtinas. Tokiam grūdų kiekiui išauginti, priklausomai nuo derlingumo, reikia pasėti 20-25 ha vienos rūšies javų. Jei ūkininkai, kurių javų plotai mažesni, norės dalyvauti intervencinių pirkimų sistemoje, tai privalės kooperuotis su kitais. Galbūt tai pastūmės steigti kooperatyvus ir paskatins aktyviau juos veikti?

Supirkimo kaina

Bazinė intervencinė supirkimo kaina visų rūšių grūdams – 350 Lt/t. Tai į intervencinį sandėlį pristatytų grūdų kaina. Ji gali šiek tiek svyruoti, priklausomai nuo grūdų kokybės, transporto išlaidų bei pristatymo laikotarpio. Pavyzdžiui, pardavus tokios pat kokybės grūdus ne lapkričio, bet vasario mėnesį, kaina nuo 350 Lt/t pakiltų iki 356 Lt/t. Jeigu pristatytų grūdų drėgmė bus 14,5 proc. (drėgnesni nebus priimami), kaina būtų mažinama 3,45 Lt/t, tačiau jeigu grūdų drėgnumas bus 13 proc., kaina pakils 1,73 Lt/t.

Intervencinė kaina bus mažinama už derlių, kuriame skaldytų grūdų kiekis viršys 3,1 proc., sudygusių bus daugiau kaip 2,6 proc. ir įvairios priemaišos viršys 1,1 proc. Jeigu kviečiuose ar miežiuose bus daugiau kaip 5,1 proc. kitų grūdų priemaišų, kaina taip pat bus mažinama. Pigiau bus mokama už mažesnį natūrinį svorį turinčius kviečius. Jeigu natūrinis svoris bus nuo 75,0 iki 75,9 kg/hl, kaina mažės 1,73 Lt/t, jei šis svoris bus nuo 74,0 iki 74,9 kg/hl, kaina mažės 3,45 Lt/t, jei kviečių natūrinis svoris bus nuo 73,0 iki 73,9 kg/hl, kaina mažės 5,17 Lt/t.

Kviečių intervencinei kainai įtakos turės ir jų grūdų baltymingumas. Jei baltymų bus nuo 11,0 iki 11,5 proc., kviečių kaina mažės 8,63 Lt/t, o jei tas kiekis bus nuo 10,5 iki 11,0 proc., kaina sumažės net 17,25 Lt/t.

Iki šiol galiojusios intervencinės maistinių kviečių grūdų kainos buvo žymiai aukštesnės, tačiau ir kokybės reikalavimai buvo daug didesni.

Grūdų kokybė

Parduodami grūdai turi atitikti minimalius kokybės reikalavimus. Grūdai turi būti: be pašalinių kvapų; normalios spalvos; sveiki; švarūs ir nekaistantys; neužkrėsti gyvais kenkėjais (įskaitant erkes); negali būti viršytas radioaktyvumo lygis.

Kiti minimalūs kokybės reikalavimai: maksimalus drėgnumas - 14,5 proc.; skaldytų grūdų gali būti ne daugiau kaip 5 proc.; sudygusių kviečių - ne daugiau kaip 4 proc.; miežių – 6 proc. Kviečių minimalus natūrinis svoris - 73 kg/hl, miežių - 62 kg/hl. Kviečių minimalus baltymingumas - 10,5 proc., kritimo skaičius - 220 sekundžių, sedimentacija - 22 ml.

Atsiskaitymo tvarka

Agentūra privalo atsiskaityti su augintojais ar kitais pardavėjais per 30-35 dienas. Šis reikalavimas grūdų augintojams yra palankus, nes iki šiol agentūra per minėtą laiką sumokėdavo tik 50 proc. nustatytos intervencinės kainos, o kitą dalį - pardavus supirktus grūdus, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius. Tačiau šiemet intervencija prasidės tik lapkričio mėnesį, todėl pinigus augintojai gaus vėliau negu iki šiol.

Augintojų paraiškos

Augintojai privalės pateikti paraišką agentūrai. Paraiška bus laikoma tinkama, jei ji surašyta nustatyta forma, kurioje nurodyta:

  • pardavėjo pavardė arba įmonės pavadinimas;
  • siūlomų grūdų rūšis, kiekis, pagrindinės savybės, sandėliavimo vieta bei derliaus nuėmimo metai;
  • intervencinis sandėlis, į kurį siūloma pristatyti grūdus;
  • pateiktas patvirtinimas, kad grūdų kilmės vieta yra Lietuva arba kita ES šalis.

Paraišką galima perduoti faksu ir ji laikoma galiojančia, jeigu joje pateikta visa būtina informacija. Originalas pristatomas per 5 darbo dienas.

Jeigu paraiška nepriimtina dėl to, kad neteisingai užpildyta arba pasiūlymas neatitinka pirkimo sąlygų, agentūra informuoja apie tai pardavėją per 5 darbo dienas (nuo pasiūlymo gavimo). Jeigu paraiška tinkama, pardavėjui kuo skubiau turi būti nurodytas sandėlis, į kurį bus priimami jo grūdai ir pranešamas pristatymų grafikas. Visa grūdų siunta turi būti pristatyta ne vėliau kaip iki ketvirto mėnesio (einančio po to, kurį buvo gauta paraiška) pabaigos, bet ne vėliau kaip iki kitų metų liepos 31 dienos.

Priėmimo tvarka

Grūdų priėmimo tvarkoje didesnių pakeitimų kol kas nenumatoma. Grūdų kokybę nustatinės agentūros atstovas ar jos įgaliotas asmuo. Ėminiai bus imami, dalyvaujant grūdų savininkui, ir tiriami laboratorijoje. Kilus ginčui, agentūra atliks būtinus pakartotinius grūdų tyrimus, o jų išlaidas turės dengti pralaimėjusioji šalis.

Ūkininkai, ŽŪB bei kiti potencialūs grūdų pardavėjai jau dabar privalo labai išsamiai susipažinti su pasikeitusiomis intervencinio supirkimo taisyklėmis, kad vėliau, parduodant grūdus, kiltų kuo mažiau nesusipratimų ir nereikalingų ginčų.

Kartais atrodo, kad kai kurie šių taisyklių punktai augintojams yra nepalankūs, tačiau mums teks juos priimti tokius, kokie yra, ir jokie mūsų reikalavimai ar prieštaravimai nebeprivers Europos Sąjungos keisti šią tvarką.