23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/02
Europos Sąjungos cukraus rinkos reforma palies ir Lietuvą
  • Dr. Algirdas ALEKSYNAS Žemės ūkio rūmai
  • Mano ūkis

Žemesnės kainos, mažesnės kvotos - tokiomis priemonėmis ES komisija planuoja reformuoti cukrinių runkelių rinką.

ES Komisija 2003 m. rugsėjo 23 d.paskelbė galimus būdus, kaip reformuoti cukraus sektorių. Dabartinė ES cukrinių runkelių realizavimo ir cukraus rinkos tvarka galios iki 2006 m., o naujieji reformų projektai jau pateikti svarstyti šalims narėms ir kandidatėms. Svarstymui komisija pateikė 3 būsimos reformos scenarijus.Pirmasis scenarijus. ES šalyse šiuo metu veikianti cukraus rinkos reguliavimo tvarka ir cukrinių runkelių supirkimo kaina išlieka nepakitusi, tačiau tuomet ES bus priversta mažinti cukrinių runkelių kvotas. Kvotos iki 2010 m. sumažėtų 23 proc. (nuo 17,5 iki 13,5 mln. t). Kitaip ES ateinančiais metais bus nepajėgi atlaikyti Pasaulio prekybos organizacijos daromo spaudimo dėl didesnio cukraus importo. Be to, ES privalės mažinti subsidijuojamą cukraus eksportą.Antrasis scenarijus. Komisija mažina kainas ir kvotas. Cukraus kainos sumažinamos iki tokio lygio, kad vidaus rinkos apsaugos priemones būtų galima sumažinti iki minimumo. Cukrinių runkelių kvotos būtų mažinamos tol, kol jų visiškai nebeliks.Trečiasis scenarijus. Visiškas cukraus rinkos liberalizavimas – taip nebeliktų jokios vidaus rinkos apsaugos ir kainų rėmimo ir dėl to cukraus kainos priartėtų prie pasaulinių. Tai būtų pats skaudžiausias reformos įgyvendinimo būdas, nes cukrinių runkelių auginimas visoje Europoje sumažėtų per 50 proc.

Priimtiniausias reformos kelias

ES Komisija, pateikusi svarstyti visus šiuos 3 variantus, nelabai tikisi, kad būtų priimtas pirmasis ar trečiasis scenarijus. Priimtiniausias yra antrasis variantas, kurį siūloma įgyvendinti dviem etapais. Pirmajame etape (2006-2011 m.) cukraus kainos ES sumažėtų 20 proc. Tuomet ES galėtų cukraus importo muito tarifą sumažinti 36 proc. be pavojaus, kad į Sąjungos šalis pateks pigus cukrus, pvz., iš Brazilijos. Cukrinių runkelių kvota būtų sumažinta 12 proc. Taip būtų vykdomas PPO reikalavimas sumažinti subsidijuojamo cukraus eksportą.

Antrajame etape (nuo 2012 m.) ES cukraus kainos turėtų sumažėti dar 20 proc. (nuo dabartinio momento per du etapus cukraus kaina iš viso sumažėtų 40 proc.). Pagrindinė tolimesnė ES vizija – visiškai atsisakyti kvotų sistemos, reguliuojančios cukrinių runkelių kiekį. Tuomet pati ES gamintų apie 14 mln. t cukraus, o apie 2,5 mln. t importuotų iš neturtingų Afrikos, Azijos bei Balkanų šalių. Tuomet cukraus importas neturėtų jokios lemiamos reikšmės.

Antrajame etape cukraus kainos augintojams sumažėtų 50 proc. ES Komisija siūlo jas kompensuoti tiesioginėmis išmokomis (apie 400 eurų/ha), tačiau ne didesniam kaip 5 ha plotui kiekvienam cukrinius runkelius auginančiam ūkiui.

Projektų svarstymo rezultatai

Daugelis ES šalių aktyviai svarsto cukraus rinkos reformos projektus. Pvz., Danijos vyriausybės memorandume raginama visiškai liberalizuoti ES cukraus rinką, palaipsniui naikinant kvotas ir eksporto bei importo suvaržymus, cukraus kainą sulyginti su pasauline ir padaryti visa tai per 5 pereinamojo laikotarpio metus. Kainų sumažinimą siūloma kompensuoti regionine išmoka dirbamos žemės hektarui, plius “susieta” išmoka 135-140 eurų/ha (išmokos dydis priklausytų nuo to, koks skirtumas susidaro tarp pelno, gaunamo iš kviečių ir cukrinių runkelių).

Galimos cukraus rinkos reformos pasekmės

Nežiūrint Žemės ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės komisaro Franco Fišlerio (Franz Fischler) argumentų, kad vidaus ir išorės spaudimas verčia imtis reformų nedelsiant, komisijos pareigūnai mano, kad sektoriaus pertvarkymo sparta priklausys nuo Tarybos nuomonės bei atskirų šalių apsisprendimo tempo. Manoma, kad iki 2005 m., kuomet pasikeis komisarai, jokių sprendimų dėl cukraus rinkos reformų priimta nebus. Vokietijos (ji pagal cukraus gamybą ES užimą antrą vietą po Prancūzijos) specialistų nuomone, dar yra pakankamai laiko reformos scenarijams apgalvoti ir įvertinti, tačiau jau dabar reikia ieškoti būdų, kaip sušvelninti kai kuriuos drastiškus pasiūlymus. Dabartine forma pateikti Briuselio siūlymai vokiečių augintojams yra visiškai nepriimtini.