23 10 24 Mano ukio prenumerata 2024 23 04 15 Gauti naujienas mobili žurnalas
Mano Ūkis 2004/01
Apskaita ūkininko ūkyje
  • Zita SINICKIENĖ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO KONSULTAVIMO TARNYBA
  • Mano ūkis

Ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę ūkininko ūkį, gaunantys ar pretenduojantys gauti valstybės paramą, privalo tvarkyti buhalterinę apskaitą. Ūkininkai gali patys pasirinkti savo ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo būdą – supaprastintąją ar dvejybinę apskaitos sistemą.

Supaprastintoji sistema

Jeigu pasirinkote supaprastintąją apskaitos sistemą, pildomas Pinigų, pirkimo ir pardavimo žurnalas, registruojamos pirkimų ir pardavimų operacijos bei pinigų judėjimas banko sąskaitose ir kasoje. Remdamiesi šio žurnalo duomenimis, jei esate pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, užpildysite PVM deklaraciją, tačiau neišsiversite be papildomų duomenų, kurie žurnale neregistruojami. Supaprastintoji sistema leidžia kontroliuoti lėšas banko sąskaitose ir kasoje, atsiskaitymų būklę – Jūsų skolas tiekėjams ir pirkėjų skolas Jums, tačiau norint žinoti kiekvieno tiekėjo ar pirkėjo skolas, reikia vesti papildomus žiniaraščius. Tvarkydami supaprastintąją buhalterinės apskaitos sistemą, galite matyti tik bendrą pirkimų ir pardavimų sumą per mėnesį. Ši apskaitos sistema skirta registruoti smulkių, mažą apyvartą turinčių ūkių pirkimo, pardavimo operacijoms. Remdamiesi šio žurnalo duomenimis, negalėsite atlikti ūkio ekonominės analizės.

Dvejybinė apskaitos sistema

Ši sistema atveria daug daugiau galimybių: leidžia lengviau priimti ūkio valdymo sprendimus, įsisavinti struktūrinių fondų pinigus, pasinaudoti valstybės bei ES parama, gauti banko paskolą, konkuruoti su ES ūkininkais.

Tvarkydami apskaitą pagal dvejybinės apskaitos sistemą, Jūs kas mėnesį gausite ataskaitą apie pinigų būklę banko sąskaitose bei kasoje, ilgalaikio turto, materialinių vertybių judėjimo bei likučių ataskaitas, žinosite, kaip atsiskaito kiekvienas tiekėjas bei pirkėjas, turėsite informaciją apie paskolų gavimą bei jų grąžinimą.

Tvarkydami gamybos išlaidų apskaitą, galėsite įvertinti Jūsų auginamos žemės ūkio produkcijos savikainą, atlyginimą samdomiems darbuotojams, bei gauti ataskaitas SODRAI. Jei esate pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas, užpildysite PVM deklaraciją. Kas ketvirtį ir metams pasibaigus sudarysite finansinę atskaitomybę – balansą, veiklos rezultatų bei pinigų srautų ataskaitas. Visa ši ataskaita apie Jūsų ūkį leis Jums priimti tam tikrus ūkio valdymo sprendimus, atlikti ūkio ekonominę analizę, nes ji bus tiksli ir pateikta visuomet laiku.

Jei galvojate apie pelningą verslą, siūlome rinktis dvejybinę buhalterinės apskaitos tvarkymo sistemą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba 2004 m. buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugą numato teikti tik dvejybine apskaitos sistema.