Mano Ūkis 2003/02
Naujoji mokesčių sistema nepalanki žemės ūkiui
  • Dr. Kęstutis JASKELEVIČIUS Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
  • Mano ūkis

Derybose su ES, pagrindinį dėmesį sutelkus į žemės ūkio kvotas ir tiesiogines išmokas, mokesčiai tarsi visai išsprūdo iš akiračio. Mokesčių derybinis skyrius, kuris buvo “uždarytas” vienas pirmųjų, visiškai neatsižvelgė į žemės ūkio ypatumus bei tas lengvatas, kurios ūkininkams ir bendrovėms yra taikomos pastaruoju metu.

 

Aišku, lengvatų taikymas gerokai apsunkina mokesčių administravimą. Todėl Finansų ministerija pasinaudojo proga ir lengva ranka nušlavė tas išimtis, kurios žemdirbiams buvo labai svarbios.

“Taip nori Briuselis”, - iš Seimo tribūnos tarsi užkeikimą kartojo finansininkai. Net Kaimo reikalų komiteto vyrai nedrįso prieštarauti šiam “geležiniam” argumentui.

 

Tuo tarpu mokesčių lengvatos yra svarbi konkurencingo ūkio sąlyga. ES valstybių senbuvių mokesčių sistemose esama daug įvairių išimčių, kurios galioja ir žemės ūkiui. Maisto produktams taikomi sumažinti pridėtosios vertės mokesčio (PVM) tarifai. Antai, Airijoje (jos žemės ūkis neretai lyginamas su Lietuvos) maisto produktams yra nustatytas 3,6 proc. PVM tarifas, Ispanijoje ir Italijoje – 4 proc., Liuksemburge - 3 proc., o Didžiojoje Britanijoje ši prekių kategorija visiškai neapmokestinama. Austrijoje maisto produktams, neperdirbtiems žemės ūkio produktams, miško gėrybėms ir vynui taikomas 10 proc. lengvatinis PVM tarifas, Prancūzijoje – maisto produktams ir vaisiams nustatytas 5,5 proc. tarifas, be to, visiškai neapmokestinama tam tikra žemės ūkio ir žvejybos apyvarta. Airijoje taikomas 12,5 proc. lengvatinis PVM tarifas paslaugoms, teikiamoms žemės ūkiui.

 

Žemės ūkio produkcijos savikaina labai priklauso nuo trąšų kainos. Todėl jų atpiginimas yra svarbi ūkių pelningumo ir konkurencingumo didinimo sąlyga. Airijoje natūralioms ir dirbtinėms trąšoms bei pesticidams taikomas nulinis PVM tarifas, Italijoje trąšoms nustatytas 4 proc. mokestis, Liuksemburge – 3 proc.

 

Deja, Lietuvos derybininkai, matyt, pernelyg nesigilino į žemės ūkio sektoriaus savitumus ir sutiko atsisakyti dabar taikomų lengvatų. Taigi nuo 2004 m. nebus taikomas 5 proc. lengvatinis PVM tarifas šviežiai atšaldytai ir užšaldytai mėsai ir valgomiesiems subproduktams.

 

Tuo tarpu ši lengvata mėsos rinkai yra svarbi, nes išlygina konkurencijos sąlygas tarp įvairių kategorijų pardavėjų. Susiklostė tokia padėtis, kad šalies turguose yra parduodama 50-80 proc. bendro šviežios mėsos kiekio. Dirbdami pagal patentus ir mokėdami gerokai mažesnius mokesčius, turgaus prekeiviai laimi konkurencinę kovą su parduotuvėmis. Dėl to nukenčia ir žemdirbiai, nes esant prisotintai mėsos rinkai, gyvuliai skerdimui iš ūkininko būdavo superkami dempinginėmis kainomis. Todėl lengvatinio PVM tarifo taikymas kiek pagerino “organizuotojo” sektoriaus veiklos sąlygas.

 

Lengva ranka atsisakytų lengvatų žemės ūkyje, matyt, reikėtų laikyti derybiniu nesusipratimu ir pamėginti sugrįžti prie šio skyriaus: blogiausiu atveju išsiderėti bent pereinamuosius laikotarpius.

 

Mokestinę lengvatą reikėtų taikyti ir pieno rinkoje, nes, pradėjus taikyti ES reikalavimus, šiame sektoriuje gali susidaryti itin nepalanki padėtis. Esmė ta, kad, išaugus pieno supirkimo kainai iki ES nustatytos tikslinės (kuri bus du kartus didesnė už dabartinę), pablogės pieno perdirbimo įmonių ekonominė padėtis. Įmonės negalės tiek pat padidinti pieno produktų pardavimo kainų, nes sumažėtų vidaus rinkos imlumas. Kita vertus, pieno produktų rinką užplūstų pigesnė ES produkcija. Taigi ir žemdirbių nauda būtų labai trumpalaikė, nes vietiniai pieno perdirbėjai, prarasdami rinką, mažintų žaliavos supirkimą iš ūkininkų bei bendrovių, gal net bankrutuotų. Todėl lengvatinio 3-5 proc. PVM tarifo taikymas pieno produktams sušvelnintų tuos struktūrinius pokyčius, kuriuos neišvengiamai patirs pieno ūkis.

 

Įvertinus ypatingai sudėtingas konkurencijos sąlygas ES ekonominėje erdvėje, kurios laukia dažovių ir vaisių augintojų, reikėtų siekti, kad PVM tarifas būtų sumažintas ir šio sektoriaus produkcijai.

 

Naujai įsigaliojusiame LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme žemdirbiams yra numatyta svarbi lengvata. Žemės ūkio bendrovių ir kooperatyvų paslaugos, teikiamos savo nariams (žemės dirbimas, sėja, pasėlių priežiūra, derliaus nuėmimas, pieno, gyvulių ir kitų žemės ūkio žaliavų perdirbimas) yra neapmokestinamos. Tai sutaupo žemdirbiams apie 7 mln. Lt. Deja, ši lengvata taip pat galioja tik iki 2004 m.   

 

Naujienų prenumerata

Verslo informacija
Orai