Mokslas
Įnoringi ankštiniai vis pateikia siurprizų
2018-11-28

Akademija (Kėdainių r.) Pagal sėjomainose auginamų pupinių augalų santykinius plotus ir gaunamą produkciją Lietuva yra tarp pirmaujančių ES šalių, tačiau šioje srityje tiek mokslininkai, tiek ūkininkai dar turi daug neatsakytų klausimų.

Pupiniai augalai, palyginti pavyzdžiui su migliniais javais, yra labai skirtingi, įnoringi, jų produktyvumas daugiau priklauso nuo įvairių dalykų: priežiūros, veislių, aplinkos sąlygų ir gali smarkiai svyruoti. Kita vertus, pupinių nauda agroekosistemose irgi yra įvairiapusė – ne tik derlius, bet ir biologinio azoto indėlis į dirvožemį.

Siekdami praplėsti savo žinias apie pupinius augalus ūkininkai, kiti žemės ūkio specialistai, studentai gausiai dalyvavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro (LAMMC) Žemdirbystės institute vykusiame seminare „Pupinių augalų tvarus auginimas įprastiniame ir ekologiniame žemės ūkyje“.

Pupinių šeima itin gausi, o nauda - įvairiapusė

Pupinių augalų šeima yra labai gausi ‒ joje suskaičiuojama net daugiau kaip 20 tūkst. rūšių augalų (pavyzdžiui, miglinių šeimoje yra 10 tūkst. rūšių, o bastutinių ‒ tik 3,5 tūkst. rūšių). Šimtai pupinių rūšių gali būti naudojama žmogaus ir/arba gyvūnų maistui visame pasaulyje, tačiau tik 20 rūšių yra auginamos komerciniams tikslams dideliuose plotuose.

Lietuvoje, be įvairių pupinių šeimos žolinių augalų, sėjomainose populiariausi yra žirniai ir pupos. Per pastaruosius kelerius metus jų plotai labai išsiplėtė: 2012 m. žirnių plotai sudarė kiek daugiau kaip 20 tūkst. ha, pupų ‒ vos kelis tūkstančius ha. O jau 2017 m. žirnių plotai viršijo 160 tūkst. ha, pupų ‒ 60 tūkst. ha. Tiesa, šiemet žirnių pasėlių plotai sumažėjo iki 110 tūkst. ha, pupų išliko maždaug tokie patys.

Pasak dr. Žydrės Kadžiulienės, pupinių nauda sėjomainoje ir produktyvumas labai priklauso nuo jų rūšių ir veislių, aplinkos sąlygų, auginimo technologijų. Žirnių vidutinis derlingumo potencialas gali svyruoti nuo 2,5 iki 5,5 t/ha sėklų, jų sukaupiamo biologinio azoto (N) kiekis ‒ 50-90 kg/ha, baltymų ‒ 17-24 proc. Pupų atitinkamai ‒ 6-6,5 t/ha sėklų, 60-90 kg/ha N ir 25-34 proc. baltymų. Lubinų sėklų derlius mažesnis ‒ 1,5-2,5 t/ha, tačiau šie augalai dirvoje gali palikti 150-170 kg/ha azoto, o jų sėklų baltymingumas siekia 30-45 proc.

Vienus didžiausių kiekių biologinio azoto dirvoje sukaupia liucernos ‒ 200-300 kg/ha, jų žaliosios masės derlius, skaičiuojant sausosiomis medžiagomis, siekia 7,0-11,0 t/ha, baltymingumas ‒ 18-22 proc. Dobilai taip pat yra puikus biologinio azoto šaltinis: raudonieji sukaupia 150-200 kg/ha N, baltieji ‒ 50-120 kg/ha N, jų žaliosios masės derlius sudaro atitinkamai 2,5-10,0 ir 2,5-5,0 t/ha sausųjų medžiagų, baltymingumas ‒ 16-22 proc.

Dėl dirvoje paliekamo biologinio azoto pupiniai augalai turi didžiulę naudą sėjomainai, yra vertingas priešsėlis. LAMMC Žemdirbystės instituto duomenimis, po raudonųjų dobilų augintų žieminių kviečių derliaus priedas gali būti per 2 t/ha grūdų, o augintų po liucernų ‒ net iki 3 t/ha. Tačiau mokslininkai pabrėžia, kad ankštinių, kaip azoto šaltinio, vertė gali įvairuoti nuo neigiamos iki teigiamos ir priklauso nuo augalų vystymosi, išlikimo bei panaudojimo.

Ankštinių augalų nauda sėjomainoje ir produktyvumas labai priklauso nuo jų rūšių ir veislių, aplinkos sąlygų, auginimo technologijų.

Plečiantis plotams, atsiranda ir daugiau problemų

Ankštinių pagrindiniai trūkumai yra tai, kad pasėliai dažnai išgula ir būna sunku nuimti derlių, be to, kartais nelengva pasėlius apsaugoti nuo piktžolių, o produktyvumas labiau nei kai kurių kitų rūšių augalų priklauso nuo agrotechnikos. Būtent dėl pupinių jautrumo auginimo ir klimato sąlygoms beveik kasmet dalis išgulusių pasėlių lieka nenukulta.

Per pastaruosius dvejus metus tokių pasėlių plotai sudarė gana nemenką jų dalį. Pernai, kaip žinia, nuimti ankštinių augalų derlių trukdė gausūs lietūs, o šiemet nuostolių padarė sausra. Statistiniais duomenimis, 2017 m. iš augintų 236,2 tūkst. ha pupinių net 24,6 proc. pasėlių liko nenukulta (žirnių ‒ 16,9 proc., pupų ‒ 5,7 proc.). Tiesa, vidutinis jų derlingumas tais metais buvo didesnis už šiųmetį: 2017 m. žirnių vidutinis derlingumas, statistiniais duomenimis, sudarė 2,91 t/ha, o šiemet ‒ tik 2,00 t/ha, pupų atitinkamai ‒ 3,42 ir 2,20 t/ha.

Pastebima, kad didėjant pupinių augalų plotams, vis dažniau pasireiškia ir didesnių nuostolių gali padaryti ligos, labiau išplinta ir kenkėjai. Vieni žalingiausių kenkėjų, padarančių didelių nuostolių derliaus kiekiui ir kokybei, yra arkliapupiniai grūdinukai (Bruchus rufimanus). Šių vabalų lervos maitinasi ankštyse esančiomis grūdų užuomazgomis.

Grūdinukų pažeistos sėklos tampa skylėtos. Kenkėjai plinta esant šiltiems ir sausiems orams ir kai sėjama užkrėsta sėkla. Todėl mokslininkai pataria augintojams sėti sveiką sėklą, užarti pupinių augalines liekanas, o vegetacijos eigoje naudoti insekticidus (pirmąkart ankščių mezgimosi pradžioje, kai pasėlyje randama suaugusių vabalų, antrąkart ‒ po 7-10 dienų).

Ž. Kadžiulienė atkreipė augintojų dėmesį į pavojingą žirnių ligą ‒ pašaknio puvinius. Kai kurie ūkiai, kurių pasėlius pažeidė ši liga, jau yra patyrę didelių nuostolių, nes ligoti augalai masiškai žūva. Šiuo atveju ypač svarbi puvinių prevencijos priemonė yra sėjomaina, nes ligos pradai išlieka gyvybingi dirvožemyje daug metų. Pašaknio puvinių sukėlėjais užterštuose laukuose žirniai turėtų būti auginami ne dažniau kaip kas 7 metai. Be to, žinotina, jog į šaltą ir šlapią dirvožemį pasėtus žirnius šaknų puviniai pažeidžia smarkiau.

Gamybinėje ankštinių auginimo praktikoje dar mažai atkreipiama dėmesio į tripsų pažeidimus. Kai šie nelengvai pastebimi kenkėjai pažeidžia ankštis, jose sumažėja sėklų kiekis. Mokslininkai ištyrė, jog į tripsų pažeidimus žirnių veislės reaguoja nevienodai: vienas tripsai gali pažeisti tik minimaliai, o kitas ‒ stipriai. Tad renkantis veisles, vertėtų atkreipti dėmesį ir į jų jautrumą tripsams.

„Pastebima, kad didėjant pupinių augalų plotams, vis dažniau pasireiškia ir didesnių nuostolių gali padaryti ligos, labiau išplinta ir kenkėjai“, - sakė Žydrė Kadžiulienė.

Veislių daug ir jos skirtingos

Pasak selekcininkės dr. Kristynos Razbadauskienės, žirnių veislių įvairovė labai didelė ir jos gali gerokai skirtis viena nuo kitos. 2018 m. Nacionaliniame augalų veislių sąraše yra 17 žirnių veislių, iš kurių 3 lietuviškos (Ieva DS ir Jūra DS), ir 10 pupų veislių, iš kurių viena lietuviška ‒ Reda DS (tačiau pupų selekcija LAMMC toliau netęsiama). Atrodytų, tiek žirnių, tiek pupų registruotų veislių gana daug.

Tačiau K. Razbadauskienė pastebi, jog rinkoje kokybiškos šių augalų sėklos dar per mažai, tik nedidelė dalis pasėlių plotų apsėjama sertifikuota žirnių ar pupų sėkla. „O tai rodo dar gana žemą mūsų kai kurių ūkių agrotechnikos lygį, kuris neleidžia pasiekti geresnių rezultatų“, ‒ sakė selekcininkė.

Lietuvoje užaugintų ir aprobuotų ankštinių sėklinių pasėlių plotas pastaraisiais metais mažėja. Pavyzdžiui, 2017 m. buvo aprobuoti 10-ies veislių žirnių sėkliniai pasėliai, kurių plotas sudarė 5,16 tūkst. ha, ir dar 6 veislių 585 ha aprobuoti ekologinėje sėjomainoje. O šiemet aprobuota tik 6 veislių žirnių sėkliniai pasėliai, kurių plotas siekė vos 2,15 tūkst. ha, ir dar 4 veislių 295 ha ekologinėje sėjomainoje. Aprobuoti sėklinių pupų plotai pastaraisiais metais išliko beveik nepakitę: 2017 m. jų buvo 3,42 tūkst. ha, 2018 m. ‒ 3,41 tūkst. ha. Sėkloms augintos 9 veislių pupos.

Ne visos veislės, kurių sėklos platinamos Lietuvos rinkoje, yra ištirtos mūsų šalies sąlygomis. Kadangi ES rinkoje galima platinti veisles iš bendro ES katalogo, todėl taip ir daroma ‒ augintojai pasitikėdami firmų pateikiama informacija įsigyta tokių veislių, kokių jiems pasiūlo. Netirtų mūsų šalyje žirnių veislių (iš ES katalogo) aprobuoti pasėliai sudaro apie trečdalį visų įvertintų sėklinių pasėlių.  

Pasak dr. K. Razbadauskienės, dauguma žirnių veislių nėra plastiškos, tai reiškia, kad skirtingomis sąlygomis jų derlingumas gali labai skirtis. Siekiant stabilesnio derlingumo, vertėtų rinktis plastiškesnes veisles, t.y. tas, kurių derliaus skirtumai įvairiomis auginimo sąlygomis ne tokie ryškūs.

Besirenkantiems žirnių veisles ūkiams selekcininkė Kristyna Razbadauskienė patarė atkreipti dėmesį į jų įvertinimą pagal išgulimo balą.

Besirenkantiems žirnių veisles ūkiams selekcininkė pataria atkreipti dėmesį į jų įvertinimą pagal išgulimo balą. Jeigu veislė įvertinta 7 balais, tai pasėlį galima normaliai kulti. O 5-6 balais įvertintos veislės rizika išgulti jau didelė, gali taip atsitikti, ypač jeigu bus per daug patręšta azotu. Todėl vertinant veisles dėl išgulimo, mokslininkė pataria žiūrėti ne tik vidutinį jų balą, bet ir išnagrinėti, kokiais balais ta veislė buvo įvertinta konkrečioje tyrimų vietovėje.

Siekdami pateikti daugiau atsakymų į aktualius pupinių augalų agrotechnikos ir panaudojimo klausimus LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai pastaruoju metu vykdo bent du projektus. Jiems pasibaigus, mokslininkai pasidalys su ūkininkais naujausiais tyrimų rezultatais ir rekomendacijomis.

MŪ inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(20)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

 • to joo

  tu niekada nebuvai spalvotas,nes nuo pat gimimo esi debilavotas.

 • Joo

  Lanzbyyrgio vagys turėtų mokint kaip auginti ne aš, jie dedasi kaimo pažiba, bet iš viso to gaunasi, kad nekultus ankštinius moderniausia technika tik aparti sugeba. Aš jau minėjau, kad jų neauginu,išskyrus baltuosius dobilus ganyklose, nesu, nebuvau spalvotas ir nebūsiu, nors raginimų spalvintis esu gavęs iš visų pusių.

 • nu nu

  joo , kad tavo komentaruose apie ankstinius nera nieko kas atspindetu auginimo technologija , o tik pavogta , nepjauta bei , kad seji sertifikuota sekla . Beje ir Bumblauska parasei su klaidom... , Kazkaip skistai tu cia komentuoji , tik apie vagys ir nieko is esmes , nesuprasi ar tu buvai raudonas ar dabar zaliasis.

 • to joo

  gydykis.

 • Joo

  Visada stengiuosi komentuoti į tema: pirmas mano komentaras apie prastą ankštinių agrotechnikos lygį, antras apie nenukultus ir paliktus ankštinių pasėlius laukuose, trečias komentaras apie sertifikuotą sėklą. Tik priešpaskutinis komentaras Lanzbyyrgio vagių nuolatiniu spaudimu, paaiškinau kas yra kas, kaip ir dabar paskutiniuoju komentaru dar kartą paaiškinu jums konkrečiai jūsų pageidavimu, jums be galo rūpima tema. Ar ne tiesą parašiau?

 • to joo

  bet kodėl nediskutuoji į temą,juk čia kalbama apie ankštinius augalus,o ne apie kažkokius vagis.Kartais pasakai ir teisybę,bet beveik visuose straipsniuose postringauji apie vagis,kažkaip be jų sunku tau diskutuot.

 • Joo

  Terminas Lanzbyyrgio vagys yra atrastas atsižvelgiant į realią situaciją. Istorikas Profesorius Bumbliauskas yra sakęs, kad kitas profesorius V. L. asmeniškai nėjo fermų ardyti kaip daugumas Lietuvos piliečių jį kaltina. Anukas taip pat ne kartą teigė kad pas senelį visur ieškojęs čerpių nuo fermų bet nieko neradęs. Reikia gi žmonėmis tikėti. Kad nekaltinti nebūtais dalykais profesoriaus nutariau daiktus pavadinti tikraisiais vardais suradau situaciją atitinkantį pavadinimą ir nurodžiau būdingas charakteristikas. Pasirodo neapsirikau, daugelis nurodo kad tokių yra begalė, o kai kas atpažįsta net save. Tai įrodo kad viską padariau sąžiningai ir teisingai nes tai atitinka realią tikrovę. Dėkoju ypač tiems kas atpažįsta save, reiškia viska darau be klaidų tiksliai ir teisingai. Padariau gerą darbą, išvadavau profesorių nuo aiškiai neteisingo kaltinimo.

 • Šiaip

  Jeigu kažkas būtų protingesnis, tai diskutuotu straipsnio tema ir nekreiptu dėmesio į Joo komentarus. Ir nors Joo kai kur kalba visai į temą, bet ir man tie lanzbergio vagys jau nebeskanus ir atsibodę patapo.

 • To zita

  Pakelei nuotaiką.

 • to joo nevispročiui

  nemalk šūdo o atsakyk kas tau suteikė teisę vadinti kitus vagimis.

 • zita.

  pyksta tie kurie pagatavi pėsti blusas briuselin nuvaryt .

 • Joo

  Ankštinių neauginu nes niekas manęs neverčia, o visus javus sėju tik beicuota sertifikuota sėkla ir be galo tuo esu patenkintas. Didesnė kaina atperka gaunamas derliaus priedas ir atkritę visi kiti rūpesčiai. Iš Lanzbyyrgio vagių galima nusipirkti tik dirsių, kibiojo lipiko ir dar velniai žino ko. (Kad ir žirninio grūdinuko žirniuose).Taip rašau nes tai patyriau savo kailiu.

 • Laimonas

  Bet kad pati valdzia viena ranka duoda o kita jau atima. Prigalvoja, kad zalinimui deklaruojamu plotu negalima purksti. Va ir turim zirniu zenklu sumazejima, nes ekonomiskai jie jau nebetokie patrauklus.

 • b

  O ar yra kur surašytas parduodamų veislių sąrašas pagal tą plastiškumą,?Pirkti sėklas tenka ten.kur jas parduoda,Sertifikuotų ir ne kainų skirtumai ar pasiteisina gavus derlių?P.s.Skirtingai nuo Mindaugo,man Joo mintys priimtinos.Gal ,kad nepapuolu į tą Joo "lanzbyrgio vagių apibudinimą".

 • to joo nevispročiui

  nereiškia,kad su savo sušikta asmenine nuomone gali įžeidinėti kitus.Žinok debile,kad vieną kartą prisižaisi,o tą nuomonę pasilaikyk sau.Vadinti vagimis žmones jau ne nuomonė,o kaltinimas.Kas tau suteikė teisę kaltinti?Net pagautas už rankos vagis nevadinamas kaltinamuoju,o įtariamuoju.Tu suski visiškai suįžūlėjai,bet manau,kad užeisi vieną kartą žmogų.

 • Joo

  Atsakingai komentuoju ir atsakingai pareiškiu kad mano komentarai yra mano paties ASMENINĖ nuomonė, kuri susiformavo ir yra pagrįsta visuomenei prieinama įnformacija, šalies vadovų pasisakymais, savo paties paties patirtimi, kitų patirtimi ir už už ją esu pasirengęs atsakyti. Gink dieve, niekam,nei vienam asmeniškai nereiškiu jokios neapykantos ir nei vieno nepagrįstai neįžeidinėju, nesiekiu ir negaliu daryti to, nes nei vieno asmeniškai nepažįstu, ir neturiu jokio tikslo. Nei vienas normalus ūkininkas tikrai nelipo kitiems per galvas, yra gabus ir savo ūkį vysto savo prakaitu "raunant kelmus" pelnytai uždirbtomis lėšomis, tai supranta ir tikrai neįsižeidžia, netgi minties neturi, kad skatinu kokią tai neapykantą ant jo. ES paramas skyrė visiems iki vieno Lietuvos ūkininkams, nei vieno neišskiriant asmeniškai, didelis tai ūkis ar mažytis, netgi dideliems rekomenduota jas varžyti, nes dideliam ūkiui privalu gauti pakankamai pajamų iš savo ūkio. Pas mus priešingai. Dėkoju redakcijai už priminimą, savo ruožtu, kiekvieną karta prieš komentuodamas paskaitau du sakinius esančius po žodžio "komentarai" ir stengiuosi juos vykdyti, kai kas tai netgi pastebėjo. Savaime suprantama, kiekvieno suvokimas yra kitoks priklausomai nuo išsilavinimo lygio, tad atsiprašau redakcijos jeigu ji mano,kad aš pažeidinėju tuos reikalavimus, gal būt ko nors aš nežinau. Noriu tik pasidžiaugti kad MŪ redakcija yra vakarietiško tipo, ir siekia ir įgyvendina, kaip reta Lietuvoje, Lietuvos Konstitucijos nustatytą teisę viešai reikšti nuomonę, kuri kaip matau, be galo yra nepatogi kolchozų, šalies biudžeto, ES lėšų, galiausisai niekieno neapgintų kaimo žmonių turto ir pajamų vagims. Mano parašytas ankstesnis komentaras, mano nuomonė sutampa su selekcininkės viešai išsakyta nuomone tai nemanau kad iš esmės tokios nuomonės turėjimas gali ką nors žeisti, ar reikšti kam nors neapykantą. Man asmeniškai gėda, kad po 28 nepriklausomybės metų Lietuvos kaime ubagynas tik didinamas, o žirniai kaip ir būdavo kolchozuose, lieka nenukulti laukuose.

 • Mindaugas

  Pritariu "redakcijai" komentarui tikrai noretusi padiskutuoti viena ar kita tema bet del pastovaus joo iskreipto pasaulio suvokimo nesinori net pradeti.

 • Redakcija

  Primenama, kad atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams. Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę. Čia priminimas "Joo" pasirašančiam asmeniui ir kitiems, kad jiems patiems teks atsakomybė už šmeižtą, kitų asmenų įžeidinėjimą.

 • redakcijai

  Prasom atsakyti - komentatorius "Joo" - cia jusu "projektas"? Jeigu ne man idomu kodel vis toleruojat izeidziancius ir neapykanta skatinancius komentarus? Gal galvojate kad yra solidu kai po kiekvieno Jusu straipsnio atsiranda komentarai, kurie normaliems ukininkams atrodo maziu maziausiai ligoti ir neatitinka visuomeneje nusistovejusio bendravimo (siuo atveju diskusijoje-komentaruose) lygio. P.s. sita uzklausima idesiu i kelis Jusu straipsniu, gal netycia neperskaitote ir nepastebite. P.s. dar karta - niekada nebus normali diskusija vien tik del sito komentatoriaus, nes normalus zmones net nenori pasidalinti mintimis idant nebutu apsaukti vagimis.

 • Joo

  Netik aš, bet ir pupinių augalų selekcininkė akcentavo ne bet kokį, bet gana žemą Lanzbyyrgio vagių agrotechnikos lygį.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kaip vertinate ŽŪM perkėlimą į Kauną?
Orai