BŽŪP
 • Europos Parlamentas kritikuoja EK dėl nelankstumo žemės ūkyje

  2015-07-08

  (0)

  Strasbūras. ES turi padėti ūkininkams gauti teisingą atlygį, taip pat stiprinti jų derybines galias ir atsparumą krizėms, kaip antai po Rusijos įvesto maisto produktų embargo, rašoma antradienį Europos Parlamento priimtoje rezoliucijoje. Kartu raginama stiprinti pieno, vaisių ir daržovių gamintojų susivienijimus. Daugiau

 • Briuselis nurodo skelbti visus paramos gavėjus, gaunančius daugiau kaip 1250 eurų

  2015-06-05

  (0)

  Briuselis. Europos Sąjungos valstybės narės turi skelbti BŽŪP paramos gavėjus, gaunančius tiesiogines išmokas ir investicinę paramą, nepriklausomai nuo to, ar tai fiziniai ar juridiniai asmenys. Tai numatyta BŽŪP reformos dokumentuose, patvirtintuose 2013 metais. Daugiau

 • Komisaras F. Hoganas linkęs paprastinti žalinimo reikalavimus

  2015-06-04

  (0)

  Briuselis. Žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan) informavo apie pirmuosius žingsnius, siekiant supaprastinti naująją tiesioginių išmokų sistemą. Diskusijose dėl BŽŪP supaprastinimo komisaras pasiūlė tam tikrų pokyčių, kuriuos bus galima įgyvendinti dar šiemet. Daugiau

 • Eurokomisaras F. Hoganas ragina remti gyvulių aukcionus

  2015-05-15

  (0)

  Atlonas (Airija). Dalyvaudamas Europos gyvulių aukcionų asociacijos kasmetiniame susitikime ir konferencijoje Atlone (Vidurio Airija), ES žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan) pabrėžė, kad aukcionai atlieka svarbų vaidmenį žemės ūkyje ir visuomenėje. „Gyvulių aukcionai - tai daugiau negu tam tikra vieta įsigyti ar parduoti gyvulius, todėl jie turi būti remiami ir palaikomi, - teigė žemės ūkio komisaras. Daugiau

 • Su paramos sąlygomis jauniesiems ūkininkams prašauta pro šalį?

  2015-05-07

  (0)

  Vilnius. Pateiktų paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" skaičius viršijo lūkesčius. NMA duomenimis, pateiktos 1354 paraiškos, kuriose prašoma daugiau kaip 74 mln. eurų paramos, o 2015 metams numatyta keliskart mažiau – 20 mln. eurų. Situaciją analizuoja specialistai ir konsultantai. Daugiau

 • Šiaurės Airija atsijojo, kas ūkininkauja aktyviai, o kas ne

  2015-03-23

  (0)

  Belfastas. Maždaug 5 tūkst. Šiaurės Airijos žemės ūkio subjektų gali pasitraukti iš verslo, nes neatitiks aktyviam ūkininkavimui keliamų reikalavimų, o tuo pačiu praras teisę į išmokas ir kitą paramą. Daugiau

 • Audito Rūmų narė apie dažniausias klaidas žemės ūkyje

  2015-03-19

  (0)

  Vilnius. Dauguma europinių lėšų panaudojimo žemės ūkyje klaidų yra susijusios su tuo, jog ES paramos priemonių įgyvendinimo taisyklės yra sudėtingos, nepakankami institucijų administraciniai gebėjimai, tyčiniai pareiškėjų veiksmai. Dažniausia klaida - perdėtas žemės ploto deklaravimas, teigė Europos Audito Rūmų narė Rasa Budbergytė. Daugiau

 • Paraiškos paramai iš naujos Kaimo plėtros programos - balandį

  2015-02-17

  (0)

  Vilnius. Lietuvos ūkininkai jau balandžio mėnesį galės teikti paraiškas paramai iš naujosios Kaimo plėtros programos. Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė antradienį pranešė, kad paramos teikimo taisyklės turėtų būti patvirtintos kovo pabaigoje. Daugiau

 • Ar tikrai ministerija ignoruoja savivaldą?

  2015-02-10

  (0)

  Kaunas. Žemės ūkio rūmų vadovybė reiškia priekaištą Žemės ūkio ministerijai dėl žemdirbių savivaldos ignoravimo. Į ŽŪR posėdį pristatyti naujos Kaimo plėtros programos įgyvendinimo taisyklių niekas iš ministerijos neatvyko. Rūmai tai įvertino kaip nesiskaitymą su žemdirbių interesams atstovaujančia institucija. Daugiau

 • Kas suvedžiojo jaunuosius ūkininkus?

  2015-02-09

  (0)

  Kaunas. Jaunieji ūkininkai, kurie pernai deklaravo pasėlius, nebegalės pretenduoti į ES paramą ūkio įkūrimui. Aiškinama taip, jog deklaruodamas pasėlius ūkininkas patvirtina įsikūrimo proceso pabaigą. Į paramą įsikūrimui galės pretenduoti tie jaunieji ūkininkai, kurie pasėlių nedeklaravo. Daugiau

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Koks Jūsų pomėgis laisvalaikiu?
Orai