Agropolitika
Tiesioginės išmokos: kas aukščiau lubų, o kas palubėje
2018-07-03

Vilnius. Diskusijos dėl tiesioginių išmokų lubų nustatymo padalijo žemdirbius į oponuojančias stovyklas: vieni reikalauja mažinti išmokas maksimaliai ir padalinti „išlaisvintas“ lėšas smulkiesiems ūkininkams, kiti nuogąstauja, kad drastiškas mažinimas sužlugdys verslą.

Šių diskusijų pagrindu Žemės ūkio ministerija suformuluos poziciją dėl išmokų lubų taikymo nuo ateinančių metų ir informuos apie tai Europos Komisiją.

Yra du pagrindiniai diskutuojami klausimai: ties kokia riba nustatyti lubas (100, 150 tūkst. eurų ar kt.) ir kokia dalimi mažinti aukščiau lubų esančią paramos dalį (5, 100 proc. ar kt.).

Diskutuoja portalo lankytojai

Apie išmokų lubų nustatymą, šio žingsnio prasmingumą, galimas pasekmes aktyviai diskutuoja ir portalo manoūkis.lt lankytojai.Vieno iš išsamesnių komentarų autorius mano, kad vadinamųjų lubų nustatymas yra niekinis reikalas, nes lubos bus taikomos tik pagrindinei (VIPS) išmokos daliai, kuri sudaro apie 30-40 proc. visų gaunamų išmokų.

Kaip žinia, žemdirbiams dar mokama žalinimo (50 Eur/ha), pirmųjų hektarų (56 Eur/ha), jaunojo ūkininko išmoka (45 Eur/ha). Žemdirbys gali gauti paramą už baltyminius augalus (47 Eur/ha), sertifikuotą javų sėklą (17 Eur/ha), mėsinius galvijus (124 Eur), melžiamas karves (98 Eur) ir kt.

Komentatoriaus subjektyviu pastebėjimu, tam, kad pasiektų 150 tūkst. išmokų sumą, ūkis turi dirbti ne mažiau kaip 2 400 ha. Jo skaičiavimais, tokių ūkių Lietuvoje gali būti 26, tad taupymas sudarytų apie 1,3 mln. eurų arba vos 0,7 proc. nuo pagrindinės išmokos už visus Lietuvoje deklaruotus plotus. Tai mažiau nei simbolinis mažinimas.

Toliau komentatorius analizuoja paramos gavėjų struktūrą: „Sakoma, kad yra keli stambūs konglomeratai-fondai, koncernai, tačiau iš tikrųjų išmokas gauna atskiri juridiniai vienetai – filialai, buvę kolūkiai, todėl viršyti net ir tuos 2 400 ha kiekvienam iš koncernų padalinių sudėtinga“.

Komentatorius taip pat atkreipia dėmesį, kad, nustatant išmokų lubas, iš išmokų sumos bus išskaičiuojamos išlaidos atlyginimams ir su jais susiję mokesčiai, tad faktiškai lubos bus taikomos tik tam likučiui, kuris susidarys išmokėjus atlyginimus ir sumokėjus mokesčius.

„Įmonė, dirbdama 2 400 ha, samdo vidutiniškai 15-30 žmonių, kurių darbo užmokesčio fondas bus tikrai ne mažesnis nei „galvojamos nustatyti lubos“. Viršijus lubas, valstybė gali nustatyti mažinimo procentą - minimaliai 5, maksimaliai 100. Vadinasi, virš lubų esanti dalis nebūtinai nubraukiama, ji gali būti mažinama taikant pasirinktą procentų dydį“, – svarsto portalo manoūkis.lt lankytojas.

Komentatoriaus manymu, tai rodo, kad efektas bus lygus nuliui: „Kad efektas nebūtų lygus nuliui, išmokų lubos turi būti taikomos bent nuo 60 tūkst. eurų ir visoms išmokoms, o ne tik pagrindinei jų daliai, o mažinimas turi sudaryti 100 procentų“.

Jis siūlo sutaupytas („nubrauktas“) lėšas skirti deklaruojantiems iki 250-300 ha, kaip pirmųjų hektarų išmoką. „Tada atsistos į vienodas konkurencines sąlygas ir 10, ir 100, ir 1000 ha ūkiai“, – rašo komentaro autorius.

Ūkininkų sąjunga už minimalų mažinimą

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) savo nuomonę dėl lubų nustatymo suformulavo apklaususi skyrius ir įrašė ją į suvažiavimo rezoliuciją. LŪS neprieštarauja valdžios iniciatyvai, kad 2019–2020 m. laikotarpiu būtų taikomas tiesioginių išmokų mažinimo mechanizmas gaunantiems pagrindinių išmokų sumą didesnę kaip 150 000 eurų.

LŪS siūlo lubas viršijančią sumą mažinti 10 proc., atskaičiuojant faktiškai išmokėtus atlyginimus (iš subjektui priskaičiuotos paramos sumos būtų išskaičiuoti ūkininko ankstesniais kalendoriniais metais už žemės ūkio veiklą faktiškai išmokėti atlyginimai, tarp jų ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai bei socialinio draudimo įmokos.). Mažinimo mechanizmą taikyti visiems susijusiems asmenims, t. y. tiek fiziniams, tiek juridiniams.

Seimas – už maksimalų ribojimą

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys anksčiau yra sakęs, kad ministerija norėtų nustatyti, jog 150 tūkst. eurų peržengusios tiesioginės išmokos būtų mažinamos 10 proc.

Seimo Kaimo reikalų komitetas praeitą savaitę pasiūlė Žemės ūkio ministerijai nustatyti, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. tiesioginių išmokų lubos sudarytų 150 tūkst. eurų, sumai, viršijančiai 150 tūkst. eurų, būtų taikomas 100 proc. mažinimas.

„Ūkis daugiau kaip 150 tūkst. eurų negalės gauti“, – teigė Komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas.

Bendrovių asociacija mato grėsmę gyvulininkystei

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, reaguodama į Seimo Kaimo reikalų komiteto pasiūlymą, paskelbė generalinio direktoriaus Jono Sviderskio nuomonę. Pabrėždamas, jog Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje jam nebuvo leista pasisakyti, J. Sviderskis viešai kelia bendrovėms rūpimus klausimus.

„Kokį poveikį turės šis sprendimas prekinių, į rinką orientuotų ūkių gamybai ir po 2020 metų? Kokį ekonominį efektą numatoma gauti, nukreipus šias lėšas smulkiesiems ūkiams, kurių dauguma iki šiol nemato poreikio vesti buhalterinės apskaitos, kooperuotis, kurti gamintojų grupes? Kokį efektą jau davė smulkiesiems ūkiams teikiama ES ir nacionalinė parama?“ – teiraujasi LŽŪBA generalinis direktorius.

Anot J. Sviderskio, smulkiesiems ūkiams yra teikiama nemenka parama: 39 proc. (apie 50 eurų) didesnės tiesioginės išmokos nei kitiems ūkiams (iš viso 2014-2020 metų laikotarpiui 420 mln. eurų arba tik 9 mln. eurų mažiau nei  visam valdų modernizavimo laikotarpiui); 64 proc. Lietuvos kaimo plėtros programos paraiškų patenkinta smulkaus ir vidutinio ūkio finansavimui; jiems skiriama parama veiklos pradžiai – 40 000 eurų su 100 proc. intensyvumu; projektų kontrolės laikotarpis – 3 metai; numatyta galimybė skolintis iš fizinių ir juridinių asmenų; taikomas avansinis išlaidų apmokėjimas; prioritetiniuose sektoriuose finansavimo intensyvumas siekia 70 proc.

J. Sviderskio teigimu, išmokų mažinimas apims ir iš nacionalinio biudžeto lėšų mokamą pereinamojo laikotarpio nacionalinę pagalbą, kurios didžioji dalis skiriama pieninei ir mėsinei gyvulininkystei remti. „Ar Seimo Kaimo reikalų komiteto narių sprendimą reikia vertinti kaip išreikštą poziciją, jog gyvulininkystės plėtra prekiniuose, į rinką orientuotuose ūkiuose yra nepageidaujama ir turi būti slopinama?“, – teiraujasi J. Sviderskis.

Mažinimą pajus keli šimtai ūkių

Portalo manoūkis.lt prašymu, Nacionalinė mokėjimo agentūra pateikė duomenis apie ūkius, gaunančius daugiau kaip 100 ir 150 tūkst. eurų tiesioginių išmokų (pagal 2017 m. pateiktas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas).

Daugiau kaip 100 tūkst. eurų ir daugiau tiesioginių išmokų per metus gauna 88 fiziniai ir 174 juridiniai asmenys. Daugiau kaip 150 tūkst. eurų ir daugiau tiesioginių išmokų per metus gauna 32 fiziniai ir 123 juridiniai asmenys.

Anot NMA Viešųjų ryšių poskyrio vyr. specialistės Donatos Macevičienės, kadangi kol kas nepriimta sprendimų dėl išmokoms taikytinos mažinimo formulės, neįmanoma tiksliai pasakyti, kiek lėšų galėtų būti sutaupyta ir perskirstyta.

Dabartinis mažinimas - simbolinis

Pasak Žemės ūkio ministerijos Išmokų už plotus skyriaus vedėjo Tado Švilpausko, galutinė pozicija dėl tiesioginių išmokų lubų nustatymo ir taikymo nuo 2019 m. gali būti priimta šią savaitę. Mažinimas neatneš kardinalių pokyčių žemdirbiams, planuojama sutaupyti suma nėra didelė, svyruoja nuo kelių šimtų tūkstančių iki kelių milijonų eurų.

„Net priėmus radikaliausią sprendimą – 100 proc. mažinti aukščiau lubų esančią išmokų dalį – būtų sutaupyta iki 3–4 mln. eurų. Išmokų sistema Lietuvoje nėra palanki ribojimui, nes taikoma tik pagrindinei išmokai. O pagrindinė išmoka nėra labai didelė, nes turime kitų paramos schemų. Todėl dabartinis išmokų lubų nustatymas yra labiau simbolinis sprendimas. Šis žingsnis rodo Briuseliui, kad palaikome bendrą europinę poziciją ir judame į priekį, t. y. ruošiamės kitam laikotarpiui, kuris prasidės 2021 m. Būtent tada jau bus numatomi gerokai aiškesni mažinimo mechanizmai“, – sakė T. Švilpauskas.

Jo žodžiais, dabartinis ŽŪM sprendimas dėl tiesioginių išmokų lubų nustatymo nuo 2019 m. nebus sprendžiamojo pobūdžio teisės aktas. „Tai bus raštas, kuriuo informuosime Europos Komisiją, kad imamės taikyti mažinimo mechanizmą ir kokias išmokų ribas pasirinkome. Šį pasirinkimą įteisinsime kitų metų paramos taisyklėse“, – sakė Tadas Švilpauskas.

MŪ inf.

Kartu

(82)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Nei Talmomtas nei Stancikas nei seimas nei ministerija nei šeimos ūkių asociacija NEGINA! ŽŪ rūmai gal tik dabar bando šie ktiek atsižvelgti.

 • alio

  (89.117.209.117)

  smulkus ukiai turi apsijunkti kad kas nors gintu ju interesus talmontas mgudrutis ju tikrai negina

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Ir Adamkus vakar piktinosi Lanzbyyrgio vagimis, bet ir jis pradėjo nuo šlepečių...

 • A

  (78.58.117.230)

  Tikrai, gana jau remti kolchozus.

 • alio

  (89.117.209.117)

  pritariu ukininkams iki 60000 eur ribos, o kas virs nebemokant 100 procentu ir manau kad balsuojant zmones tikrai prabasuotu kad taip butu.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Niekas nenutarta, kaip įprasta, Lanzbyyrgio vagys be skrupulų lips per kitų galvas.

 • nuosprendis

  (78.58.149.97)

  Zodziu nutarta mokam tiesiogine ismokas iki 60000 eur ribos, o kas virs nebemokam 100 %. Plius taikom ukiu susietuma, jei ukiai susieti, tai apribojimas taikomas visiems bendrai. Tik po tokiu taisykliu atsigaus kaimas. Visi sutaupyti pinigai perkeliami i priemone parama smulkiems ukiams. Kur tai matyt, jog stambiems ukiams buvo istaskomi simtai milijonu euru modernizavimui o smulkiems ukiams numetami keli milijonai..nelygybe nematyta

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Be abejonės mano tiesa į akis piktumą kelia. Betgi net pats generalinis Lanzbyyrgis mano tiesą pripažįsta ir ką tik pasaulio jaunimo susitikime pasakė: cituoju "Ta santvarka turi skatinti sąžiningą darbininką ir neskatinti vagies. O, čia galima nusigriebti to ir to… Būna, kad vogti yra norma, svarbu, kad nepagautų. Ot, jeigu nepagavo, tai viskas tvarkoje… Manęs nenuteisė, tai aš jau spindėtojas." Žimoma, prisidedu prie Ss, taip pat esu dėkingas redakcijai,už kitą teisingą požiūrį ne tik Lanzbyyrgio vagių, bet visos Lietuvos sąžiningų ūkininkų atžvilgiu.

 • aukštaitis

  (37.157.149.6)

  aktuali tema, reikia mūsų palaikymo ir nuomonės, bet tik Jooo komentarai ir piktumą ir juoką kelia. Jis kalbasi su savimi tik Landsbyyrgio vagis matydamas. O kur AMB vagys dingo?

 • Ss

  (90.131.45.221)

  Aciu redakcijai uz straipsni ir minciu paplatinima. Tiksliau - parasiau visas sias (komentatoriaus) mintis po LUS paskutinio posedzio padiskutaves su kai kuriu rajonu atstovais ir tuo paciu Sviderskiu. Gerai kad mintys nenuplauke kazkur (buvo paplatintos komentaruose i kuriuos jus atkreipet demesi) LUS ar LZUBA ar Maisto taryboj, nes sitoj "savivaldos" terpej sie pamastymai pranyksta ir iskyla interesu gynimas. Visgi laimejimas yra ir kaip Sviderskis nuogastauja, precedentas yra - belieka laukti, bus ir 60 tukst. riba. Na bet cia mes tyliai ramiai ir isstumsim. Jei kas abejoja kad "svieto lygintojai" neturi argumentu, jie yra ir ju pakankamai daug, tik ne tas laikas ausinti burna ir deti kozirius ant stalo. Ateina laikas kai jaunos ir nesupanciotos interesu grupemis galvos pradeda tyliai ramiai kovoti uz savo buvi, nes lig siol pasikliaudami "korifejais" ejome tik jiems palankiais keliais neziuredami i tai ka prarandam.

 • ūkys

  (78.60.161.55)

  Teisingai būtų 60000 eurų ūkiui, kas virš proporcingai mažinti ir pasiekus 150000 visai nebemoketi atsirado mat ''konkurencingi'' ūkiai su tūkstančiais ha. Šalin kolūkių rėmimą.

 • to joo iškrypėliui

  (188.69.199.45)

  apie kokį šieno presavimą čia vebleni?Tema yra apie išmokų mažinimą,o tu psichini nusivažiuoji į lankas.Matyt tikrai tau landzbyyrginis arklys perkando tuščią makaulę,kol laikas greičiau važiuok į Rokiškį,nes greit pradėsi tauzyt apie šieno ravėjimą.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Tie verslininkai jokie genijaijokie darbštuoliai tik labai sėkmingai vogėlipdami per kitų sąžiningų žmonių galvas., o dabar bijo kad Lietuvoje gali būti supakuoti ir teks gražinti ką išvogė. Lygiai tas pats ir su presais , lanzbyyrgio vagys išvogė paramas, pieno kainas, vertė mokėti didesnius mokesčius nei tie vagys moka. Ir dabar vagia presuodami šieną vengdami, netgi grobdami mokesčius. Į valdžią niekas nerenka patys save pasiskiria. Anukas dar toli prieš rinkimus premjeru skelbėsi būsiąs tik laimė kad karbauskis nesileido Lanzbyyrgio vagių vedžiojamas už nosies. tarp kitko ir su šake Lietuvoje uždirbti eina tik Lanzbyyrgio vagys nuolatiniu pavydu dega, siekia viską atimti.

 • mum sismoku

  (188.69.214.77)

  suvienodinti nenori o ukrainai milijarda europarlamentas paskyre ,mes mokam es o ji ne es saliai duoda ,kas cia dedasi,invalidai pensininkai apvogtiir niekas jiems negrazina,ot gyvenam ,pasibaisetina

 • ....

  (78.57.142.137)

  "Joo" šifruojasi taip "job@ni ostatok oborta"

 • to na

  (188.69.199.45)

  kodėl taip familiariai kreipiesi į tą šūdo gabalą,man su tokiu kretinu būtų gėda net diskutuot.

 • Na

  (78.58.31.200)

  Tad tamsta joo susimąstyti,kodėl jie ten investuoja. Gal todėl,kad verslą kažkur labiau vertina ir ne gėda verslininku būti . O pas mus dėl visko kaltas verslas, dideli ūkiai,ardykim,draskykim ir visi smulkiais virskim. Sakykit ,va nesenai vienus pagavo,bet ar tikrai vien verslas dėl to kaltas. Renkam į valdžią tokius,kam pasipinigavimas rupi,o ne garbė ir noras sukurti geresnę šalį. Ir dar ,jei joo jau toks didelis gamintojas esi,tai kaip čia su presu yra,kad kaimynas presuoja..ir kiti už tave geriau gyvena,juk turėtum iš tokios didelės gamybos klestėti.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Maksimos savininkas Numavičius gautą pelną investavo Anglijoje, Karbauskis Ispanijoje o Lietuvai kas iš to? Dėvėti skudurai. Skvernelis ir tas į Ispaniją atostogauti išvažiavo, kad Lietuvai mažiau liktų.

 • ūkininkas

  (188.69.199.45)

  nekreipkit į tą JOO dėmesio,nes jis yra pastovus Rokiškio psichiatrinės klientas.Ar nepastebėjot kad kartais jo kliedesių būna negirdėti?Tai žinokit tada jis svečiuojasi Rokiškyje,retkarčiais nuvyksta ir į Žiegždrius.

 • alio

  (89.117.209.117)

  reikia paskaisiuot kas daugiau ir pigiau tos produkcijos prigamina, stambus ukis dauguma jei teisingai suprantu dirba ant nulio vis investuoja turbut europiniu jei turi palno ir tuos kad tik nieko neduoti lietuvai

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Lietuvoje yra apie 100 000 normalių ūkininkų.

 • Tam šizui

  (78.57.142.137)

  Kad metų metais kliedi, koks tu super ūkininkas ir kad aplink tave vieni vagys,šizofreniko kliedesiai kazkokie

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Suprantu tamstos apmaudą dėl aiškaus ir konkretaus komentaro. Kai nebeturi argumentų belieka rašinėti nesąmones. Čia nieko naujo neparašei, įprasta Lanzbyyrgio vagių taktika.

 • Tamsta Joo

  (78.57.142.137)

  Su savo komentarais jau pats sau prieštarauji, matomai vaistus ne tuos daktaras priskyrė

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Įdomiausia kai Lanzbyyrgio vagys vogdami kalba apie ekonomiką. Smulkus ir vidutinis ūkininkas dirbdamas ūkyje, mokėdamas mokesčius išlaikydamas save ir savo šeimą jau yra milžiniška ekonomnė nauda , nes jam nebereikia mokėti pašalpų kurios yra mokamos iš biudžeto, t. y. visų jau sumokėtų pinigų. Paremdami smulkujį ūkininką skatiname sveiką gyvenseną,šeimos sveikatingumą, žmonių užimtumą, teigiamą požiūrį į darbą. Lanzbyygio vagių politika veda į absoliutų veltėdžiavimą, girtuokliavimą, nusikalstamumą, emigraciją. Tai akivaizdžiai iliustruoja esama statistika. Reikia įsisąmoninti, kad žemės ūkis nebe tas kur buvo prieš 100 metų. Naujos technologijos pagamina maistą be didelių pastangų. Lanzbyyrgio vagys nesugeba jų taikyti, jiem trukdo tai saulė tai lietus nuolat, kaip ir tie veltėdžiai reikalauja pašalpų. Metas naikinti Lanzbyyrgio vagių ideologiją ir juos talpinti Zoologijos sode. Lanzbyyrgio vagims kasmėnesinės poros šimtų pašalpos pragyvenimui būtų kur kas ekonomiškiau nei dabar kasmet jiems išmokami milijonai eurų, ir kaip konstatavo prezidentė, pinigai , apie dešimt milijardų eurų išmesti į balą.

 • Na

  (78.58.31.200)

  Esu iš tų tarpo,kam įtakos neturės nei 60000 riba,bet esu už tai,kad sąlygos visiems vienodos. Paramos dydžiai smulkiems gerai pakomentuoti straipsnyje,bet ne paramos jie nori,didelių išmokų ir be jokios ukio apskaitos . Svieto lygintojų yra ir valdžioje. Lygindami ūkininkavimo sąlygas paima tik tuos argumentus,kurie palankūs komentatoriui arba valdžiai. O kad pas latvius ha kiekis ūkiui 2000 niekas nekomentuoja. Kaip ir rašiau,valdžia nori smulkinti didžiuosius,bet liepia stambėti ir kooperuotis mažiems,net ir paramas tam sudaro. Man atrodo meta pinigus į balą. Kam reik smulkiems eit į kooperatyvą,jei iš išmoku,be apskaitos ir mokesčių galės gyventi. Ar tai ekonomiką ar tai soc.parama? Žinau ir mažesnių neblogų ūkių,bet jau apie 50 ha,bet nors vienas šeimos narys dirba ne ūkyje.

 • Zero

  (188.69.215.238)

  Gera ilgalaike strategija, pripratinam prie išmokų, atpratinam nuo darbo, o kai visi besimaitins išmokų,, nešama gerove", atimsim išmokų žinduką ir nuo žemės patys nueisyt nes busit nerentabilus, išmokas investavę ne į ūkio plėtra o į savo gerbūvį... Ir tada karabasam zemes savo noru atiduosyt kad tik gautume dar kokia išmoką.

 • To to pasakoriui apie pertekline produkciją

  (82.135.215.72)

  Teisingai. Matydami, kaip importas užkariauja Lietuvos rinką, patys dusinkime savo gamintojus. Ir laukim, kol ES PILNAI aprūpins Lietuvą maisto produktais. Ir duos išmokas. Tik klausimas, kuo tada Lietuva skirsis nuo zoologijos sodo ar rezervato? Bet zoosodas ar rezervatas pačiam irgi netinka. Tai ko pats nori? Nesueina galai, kad ir kaip bebandytum juos suraizgyti. Taip būna visiems "svieto lygintojams".

 • Tam joo

  (78.57.142.137)

  ,, galima nieko nepagaminti, bet išmokos bus garantuotos," tokios perspektyvos labai džiugina, nes galėsi žymiai daugiau ismaukti bambaliu alaus ir apsiseilėjes postringauti,, kad tik durniai dirba". O ir bambalius pridaves į taromata turėsi už ką vaikams duonos nupirkt. Ekonomika kaime ryškiai pagerės, kioske apyvarta suksis, gal net koki mtz 50 nusipirksi alui vynui vezt.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Paskaičius 82.135.215.72 komentarus darytina išvada kad Lanzbyyrgio vagys visiška Lietuvos tragedija. Už išvogtas paramas prisipirkę parabangių traktorių,technikos,robotų ir džipų nebeišgyvena, nes yra be galo didelės tos technikos išlaikymo ir eksplotavimo išlaidos,nėra pakankamai kvalifikuotų tecnikos specialistų. Ir visa tai lemia labai aukštą žemės ūkio produkcijos kainą, nes tos prabangos išlaikymas perkeliamas į galutinę produkto kainą. Pavyzdžiui pieną Lanzbyygio vagys gamina už 35 centus kai smulkus ūkininkas pagamina už 10 centų. Jiems didžiulę konkurenciją kelia netik Lietuvos smulkieji ūkininkai bet ir Lenkijos ūkininkai tiesiog užversdami pigia produkcija, ir kurie be skrupulų tiesiogines išmokas nurėžė nuo 60 000 ir 100%intensyvumu, kas dar labiau sustiprins Lenkų konkurencingumą. Be to, akivaizdu,kad šis komentatorius rusisškos mokyklos metodais, sovietiniais planais, nustatinėja kas ir kiek turi gaminti, kai ES priešingai, kad neskatinti perteklinės gamybos išmokas taiko ne pagamintos produkcijos kiekiui, bet hektarui, kas visiškai neturi įtakos jokios produkcijos pagamintam kiekiui. Galima nieko nepagaminti , bet išmokos bus garantuotos. Taigi Lietuvoje ir toliau siekiama vykdyti priešingą žemės ūkio politiką ES vykdomai politikai. Be abejonės tai turi įtakos tam, kad Lietuvai iš viso skiriamos mažesnės tiesioginės išmokos. Žemės ūkio ministerija su tokia vykdoma politika dar labiau skurdins Lietuvos žemės ūkį. Nors jau 27 metai kaip skaitomės laisvi, tačiau Lietuvoje sėkmingai ardomają veiklą vykdo visose struktūrose Lanzbyyrgio vagių įslaptinti KGB agentai. Visi kolchoxų pirmininkai, partinukai komjaunimo aktyvistai įskaitant mėlynają jupką, tiesiogiai ar netiesiogiai dirbo KGB struktūroms, nes priešingu atveju jie tų pareigų sovietmečiu nebūtų galėję užimti.

 • to pasakoriui apie pertekline produkciją

  (188.69.199.45)

  tai gal pasakysi,kad iš vakarų maisto neimportuokim,o paraminius pinigus imkim.Matau,kad tau žmogau su galva negerai,kad pliurpi tokias nesamones.Ar esi bent girdėjes apie laisvą prekių judėjimą ES? Ar bent turi supratimo,kad Lietuva galėtų visiškai nieko negaminti ir būtų pilnai aprūpinta maisto produktais.Ką ten Lietuva,ir Latvija su Estija būtų pilnai aprūpintos.Jau keli metai kaip tūkstančiai tonų pieno miltelių intervenciniuose sandėliuose yra briuseliui kaip rakštis subinėje.Ar tu turi nors trupinį supratimo kokia yra didžiulė perprodukcija.Verslas kariauja žiaurioje konkurencinėje kovoje,o tu kliedi nesamones.Matyt tebegyveni sovietiniais laikais kai parduotuvėse būdavo savaitėje kartą atvežama karvių kanopų.

 • Laimonas

  (80.111.6.102)

  Mes galim pilnai aprupint savo rinka darzovem ir vaisiais tik reikia paskatinimo is valdzios, kad sava produkcija butu labjau vertinama na ir zinoma kaina turi buti pirkejui tinkama. Sutvarkyt turguose perekupus kad butu tik realus ukininkai, o ne apsimeteliai.

 • Pasakoriui apie perteklinę produkciją

  (82.135.215.72)

  Teisybė pasakyta apie Briuselio pastangas blokuoti Lietuvoje gamybos augimą, bet tikrai tik jau ne ne tam, kad geriau gyventų vargšai lietuvaičiai. Svaičiojimai apie perteklinę žemės ūkio produkciją Lietuvoje turi aiškų užsakovą, kai maisto produktų importas į Lietuvą, vien tik iš Lenkijos kasmet auga kaip ant mielių. O kad dar labiau augtų -- būtina ir toliau mažinti tą nedorėlę "perteklinę gamybą", pvz., smaugiant vietinius konkurencingus gamintojus. Giliai strateginis požiūris. KAM TAI NAUDINGA?

 • Zero

  (78.57.142.137)

  Jeigu kaime gyvenantis nori tik iš išmokų pragyvent, tai jau jis ir yra rezervato gyventojas, tai gal visiems kas kaimo vietovėje gyvena reikia mokėt išmokas už tai kad jie kaime gyvena, o ne už ha. O prekinius ūkius visoj Europoj palikt be išmokų.

 • alio

  (89.117.209.117)

  butu idomu kad kas paskaiciuotu kiek pieno priduoda smulkus ir vidutiniai ukiai kurie negavo paramos ir kiek ukiai kurie gavo parama ir kiek tiems sumoketa kiek kitiems

 • to pabaigai-svieto lygintojams

  (188.69.199.45)

  perteklinė produkcija yra tik blogis,ji sumažina supirkimo kainas ir taip susidaro užburtas ratas.Norint palaikyti pajamas tos produkcijos gaminama dar daugiau.Atsimink ,kad net briuselis stengiasi,kad nebūtų skatinama gamyba.O pasiūlymas yra toks kokio nori briuselis-išmokos tik iki 60000e.To nori ir dauguma žemdirbių,išskyrus keletą šimtų storapilvių,kurie neišspaudžia nė lašo prakaito.

 • ZUM

  (78.58.149.97)

  o ZUM su visa ministro komanda isvaryti lauk, nes akivaizdu jog pareiksdami tokia pozicija remia stambias bendroves ir nedrista nebemoketi ismoku virs 60000 eur, ka EK liepe daryti. Stancikas ir bailys yra,, stambiu uztarejas, zodziu beveik visi yra sulinde po stambiu ukiu pilvais, kurie per riebalus vos i naujus hiluxus ilipti sugeba nes pinigais apteke.

 • Sviderskiui Zasinui

  (78.58.149.97)

  Ta Sviderski vyt is ekrano, tikras zasinas, sitaip manipuliuoja statistika ir drysta viesai meluoti. Smulkieji gauni 39 eur uz ha daugiau, o stambus deklaruodami simtus hektaru gauna tukstanciais eur daugiau uz smulkiuosius. Kodel bijoma pateikti statistika del es paramos dalybu? nes aiskiai matosi jog beveik visa parama suejo stambiems ukiams, o smulkiems keletas milijonu atiteko tik..

 • Pabaigai -- svieto lygintojams

  (82.135.215.72)

  Stebina tai, kad išmokų atėmėjai, "svieto lygintojai" neturi jokių konstruktyvių pasiūlymų. Nė žodžiu neužsimenama, kiek daugiau ir efektyviau produkcijos jie pagamins, kaip kooperuosis, perdirbs ir kurs aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Žodžiu, jokio noro dirbti daugiau. Tik atimti ir pasidalinti. O intensyviai dirbti būtina! Jei žemės ūkyje dirba tik apie 10 proc. gyventojų, KIEKVIENAS DIRBANTIS ŽEMĖS ŪKYJE TURI PAGAMINTI MAISTO 10 TUO NEUŽSIIMANČIŲ. Jeigu kažkas užaugina produkcijos tik sau ir savo šeimos nariui (2 asmenims), kitas turi pagaminti maisto jau ne 10, bet 18 žmonių. Ir nėra ko tada virkauti dėl gamybos intensyvumo. Ekstensyvi gamyba yra prabanga, kurią sau gali leisti ne kiekvienas.

 • b

  (86.38.208.233)

  Geras straipsnis,ypač pradžia-komentatoriaus paruošta analizė.Trikdo stambiųjų ūkininkų kvailos mintys(anot seimo narės Maldeikienės "iš godulio...akimis).Demokratija-daugumos norų vršenybė

 • alio

  (89.117.209.117)

  jeigu zmogus nieko neuzdirps kas islaikys ta visa infrastruktura keliai, mokyklos, ligonines, seniunijos ir toliau kaime buvo bendrove ji mokejo fermos darbuotojams po 380 euru ar is to zmogus gali gyventi

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Teisingai, kas ta Lietuva be gyventojų? NATO ginkluotės bandymų poligonas.

 • alio

  (89.117.209.117)

  smulkus ukis prielietuvos ekonomikos prisideda labai jie nesusigrazina pvm plius kiek smulkus ukis uzdirba viska isleidzia lietuvoj

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Tie kur kalba apie produkciją, tai ko gero ir yra KGB agentai, nes produkcija sovietams buvo išgyvenimo šaltinis. ES pagrindinis tikslas yra visų žmonių gyvenimo gerovė, Tam ir yra skiriamos tiesioginės išmokos Koks ES tikslas remti perteklinės produkcijos gamintojus kurios ir taip nėra kur dėti? Kadangi Lietuvoje pilnai veikia įslaptinti KGB agentai Lanzbyyrgio vagių tarpe, todėl neveikia ES rekomendacijos taip kaip pavyzdžiui veikia Lenkijoje.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Valstybė tam ir yra kad visiems būtų joje gyventi gera. Tik pamanykit "nuskriaus" 100 ūkių, kurie realiai nieko nejus, nebent pritruks degalų prabangiems daug degalų ryjantiesms ir teršiantiems aplinką džipams, kad paremtų šimtą tūkstančių ūkių kad nusipirktų modernesnę įrangą žemės ūkio veiklai.

 • PF

  (188.69.196.178)

  Na pridėkime dar tai kad smulkių ūkių produkcija sveikesnė kelis kart sunaudojamos chemijos ir trąšų mažiau taip ir gamta mažiau teršiama ant kurios gyvens jūsų vaikai. P. S. Praeitoje sav mačiau rundapino javus tai skanaus.

 • to tom

  (188.69.199.45)

  o stambiems papildomi milijonai padės dar daugiau smulkių ūkininkų nuvaryt nuo žemės,prisipirkt dar daugiau džipų.Padės kaimą visiškai ištuštint,važiuosim per lietuvą ir matysim be gyvos dvasios tik markizo karabaso didžiulius laukus.

 • Tom

  (90.131.36.117)

  Tai normalių argumentų 0 ? Nes to maisto stambesni prigamina pakankamai, ir potencijos augimui dar yra. Kas dėl darbo jėgos. Taip tai problema, bet iš esmės ji nebus išspręsta daugiau paramos duodant smulkiems. Jūsų mažų problema yra ta, kad turėdami keliasdešimt ha auginat javus ir gaminat zaliavini pieną. Esat pasmerkti ubagystei, nes kuriat zemos pridėtinės vertės produktą. Ir jums niekas nepadės, nei tie keli šimtai lišnų EUR

 • Zero

  (78.57.142.137)

  Gerai pavarot, chiebryte, liuks

 • Zemiau parašiusiam

  (188.69.212.136)

  Baik kliedeti.

 • To to super logika.

  (82.135.215.72)

  Pasibaigė paties išmanymas. Pats rašei, kad nereikia apeliuoti į valstybės ekonomiką? Rašei. Pats rašei, kad niekam žemės ūkio produkcijos nereikia? Rašei. Pats rašei, kad reikia tik išsaugoti kaimą? Rašei. Tai jeigu kaimas neįdės indėlio į valstybės ekonomiką, jeigu jo produkcijos nereikia, jeigu reikia jį tik išlaikyti, kuo tas kaimas paties vizijoje skiriasi nuo zoologijos sodo ar rezervato, kur atvažiuoja turistai pažiopsoti, kaip, pvz., indėnai ar aborigenai gyvena. Dar saldainių, sausainių ar obuolių su braškėm tie turistai atvežtų. Nes kaime nebeužsiaugins. Juk kaimo priedermė, anot paties -- išlikti. Ir daugiau nieko: nei gaminti, nei prisidėti prie valstyybės ekonomikos. Tokie, patys nežinantys ko nori, bet svajojantys, kaip iš kito atimti labiau panašūs į razbaininkus, bet o ne į tikrus kaimo žmones, kurių gal pačiam, greičiausiai, neteko akyse regėti.

 • Tam

  (188.69.215.238)

  Na ir kliedesiai, net nebėra ką ir sakyti

 • Joo

  (78.62.27.35)

  188.69.199.45-am. Nėra skirtumo, nes tai Lanzbyyrgio vagių atskiras kartu vagiantis padalinys padalinys (2K projektas). AMB turėjo būti uždraustas kartu su burokevičiaus ar pakso partijomis. bet kadangi kartu vogė ir palaikė Lanzbyygio vagis su įslaptintais KGB bendradarbiais, tai ir po šia diena gyvuoja, dabar padeda išgyventi Karbauskio šutvei, kuri kilusi iš tų pačių Lanzbyyrgio vagių. (Prieš rinkimus Lanzbyyrgio vagys atvirai rėmė Karbauskio šutvę, nes planavo kartu vogti).

 • Pf

  (188.69.196.178)

  Kaimas reikalingas kad miestą šertų nes ne maksimos lentynose maistas užauga. Nes tuose pačiuose stambiuose ūkiuose dirba irgi kaimo žmonės nebus jų nebus ir to stambaus, jau dabar nevisi turi ką pasamdyti.

 • tom

  (89.116.20.13)

  Jus cia daug snekat, kad reikia labiau smulkius remti, kad kaimas neišnyktu. Gal kas turi kokiu rimtu argumentu, kam tas kaimas reikalingas? Isnyks dar kelios trobos, ir ka? kam nuo to blogiau?

 • alio

  (89.117.209.117)

  sulaiku ir stambieji isvazuos i ispanija gyventi, bet smulkus ukininkas liks lietuvoi satambius ukius greitai galima perleisti uzsinieciui ir visas uzdirptas kapitalas keliaus jiems o mes busim tik vergai

 • alio

  (89.117.209.117)

  nuo 60000 tukstanciu turi buti mazinama jei to nepadarys zmoniu kurie turi smulkius ukius neliks, neliks zmoniu neliks cia nieko zmogus dirbdamas sau jauciasi zmogumi o dirbdamas buozei.....

 • Ūkininkas to siaip sau

  (188.69.209.67)

  Nekalbėk apie stambių ūkių žlugdymą, akivaizdu jei gausi mažiau pinigų tiesioginių išmokų pavidalu, nebegalėsi sumokėt už sklypą bele kokią kainą, teks mokėt rinkos kainą, už kuria ir ją besinuomojantis valstietis bus pajėgus įsigyt. Taika. Visa kita liks taip pat kaip buvę, tavo stambus ūkis gyvuos. DABAR godumas beribis, bet nepamiršk kad ateis laikas mokėt europietiškus atlyginimus baudžiauninkams.

 • Lina

  (178.19.28.132)

  Ką daryti smulkiesiems:nei paramos nei naudos.Techniką irparamą jai įsiqyti qauna stambieji..Kaimas sukiršintas.Gy enti visiem reikia

 • Siaip sau

  (78.61.125.136)

  Lietuvoje nori suzlugdyt stambius gerai dirbancius ukius, tai gal ir prekybos centrus visus didelius uzdarykit, juk tiek daug smulkaus verslo suzlugde, vel gyvuotu turgeliai smulkios seimos krautuveles, zmones zeme parduoda tam kas uz ja daugiau gali sumoketi, 70 procentu Lietuvoje zemes ukio paskirties zemes priklauso miescionams kurie ja nuomoja ir poto parduoda, bet kazkodel jie uz ja nori gaut labai brangiai ir siulo ja stambiem ukiams nes tik jie gali daug sumoket, tegul pabuna teisuoliais ir uz puse kainos parduoda smulkiam ukiui, bet nerasit tokio teisuolio nei vieno, tai nereguliuokit kaimo gyvenimo tie kas jo nemokat reguliuot ir nesuprantat, o greit visi is jo pabegs net ir tie stambieji ukininkai, paziurekit turtingiausias Lietuvos zmogus ir tas jau JK emigraves ir baigia savo kapitala i Nyderlandus iskelt

 • Titas

  (84.46.165.221)

  60 000 eur pakankama suma, bet kokiam ukiui Lietuvos mastu. Kitas pasiulymas sieti su dirbanciu ukyje zmoniu skaiciumi...

 • Tikrove

  (78.61.173.165)

  Panagrinėjus pirmą didžiųjų ūkių dešimtuką, savininkai yra buvę kolchozo pirmininkai arba jų palikonys. Ir jie dabar užsako muziką, visam Lietuvos žemės sektoriui.

 • ūkininkui

  (188.69.199.45)

  ir taip yra visur,buvę kolchozų pirmininkai iš griūvančių raudonųjų dvarų susigrobė viską kas geriausia ir dabar būdami stambūs ūkininkai šika buvusiems baudžiauninkams ant galvų.Kaip jiems nemokėt už žemę didelių pinigų kai jie gaunami kaip iš dangaus ir be to jie turėjo geras startines pozicijas.Technikos prisipirko papigiaja iš paramų,tai už žemę gali mokėt belekiek.

 • Ūkininkas

  (188.69.209.67)

  Kaimyninis stambus kolūkio pirmininko ūkis (2500 ha ) su sklypo savininku dėl pardavimo derasi taip: ''...kad ir kiek beduotų tavo žemę dirbantis Pilypas iš Kanapių kaimo, - aš sumokėsiu brangiau. Derybos baigtos. Pasigirsta savininko baigiamieji akordai: rytoj susisieksiu su ūkininku ir galutinai sužinosiu kiek jis gali sumokėt, o jau poryt mes abu galėsim važiuot formint dokumentus NŽT. Eurai byra iš buvusio kolūkio pirmininko čemodano, belieka pasirinkt kokiom kupiūrom bus svoris apmažintas. Renkamas sutarties tekstas ir suraitomi parašai. Amen.

 • Jonas

  (188.69.212.136)

  100000 ir taskas, nes buoziakai visiskai isnaglejo lipdami per kitus.

 • Jonad

  (80.213.204.86)

  Reikia mazint nuo 60t pritariu, stambus ukiai tikrai labai gerai gyvena

 • Ukininke

  (212.47.100.200)

  Pritariu visu ismoku 100000 vienam ukiui

 • d

  (78.57.181.13)

  Ukis turi maksimaliai gaut 100 tukstanciu ismoku( tiesiogines,zalinimas,pirmi ha,karstiniai,uz gyvulius ir kt...) ir viskas. VISU ISMOKU SUMA NE DAUGIAU 100TUKSTANCIU. Laikui begant viskas susitvarkytu:zemes kaina,nuomos kaina,ir zemes atsirastu nuomotis ar pirkti uz protinga kaina.

 • Zero

  (188.69.215.238)

  Draskomes tarpusavyje, o ar pagalvojot kad galima ir be visokių išmokų ūkininkaut?

 • čia ir arkliui aišku

  (188.69.199.45)

  ko stambieji taip siunta,nes gali tekti iš džipų perlipt į traktorius.

 • To super logika

  (188.69.197.14)

  Matot iškarto draskosi ir lipa per galvą kad tik savo tiesas įrodyt dėlto žmonės ir nemėgsta stambų matai jam iš milijono kelis eurus paims tai nubiednės gi labai keliom dienom atostogų mažiau ar dar netgi pačiam traktoriun tektų lipt.

 • to super logika

  (188.69.199.45)

  sakyk tiesiai šviesiai,kad smulkieji ūkininkai yra tik kumečiai stambiesiems ir jie su savo ūkeliais tik rakštis stambiesiems ir baik pliurpt nesamones apie zoologijos sodus.

 • Vvukis

  (188.69.197.32)

  Virš 60 000€ mažinti 100%.

 • kj

  (84.15.181.18)

  Pala, pala kaip tai mazinti ismokas , o kaip Karabasai isgyvens, nepagalvojot , sazines turekit.

 • Super logika!

  (82.135.215.72)

  Jei "neapeliuokim į valstybės ekonomiką"', jei "niekam tos (žemės ūkio) produkcijos nereikia", o išmokomis reikia išlaikyti kaimą, kad jis neišnyktų -- kuo kaimas skirtųsi nuo zoologijos sodo ar rezervato. Juk būtų nuostabu. Atvažiuotų miestiečiai pasižiūrėti, kaip kaimas atrodo, atvežtų saldainukų ar sausainukų. Tik iš kur tas saldainis ar sausainis būtų paimtas? Taigi, iš praduotuvės, iš ten, kur jie užauga ant lentynos.

 • Linuttė

  (86.38.38.69)

  Mažint jau reikia nuo 60 tūkst. eurų, ko čia jiems lobt, reikia ir mažiems padalint. Įsiklausyk, ministre, nes kaimui reikia irgi gyvent, visiems reikia gyvent!!!!!!!

 • to joo

  (188.69.199.45)

  kad esi ir priekvailis,bet šiuo atveju tau pritariu,nors tą landzbyrgio vagys melodiją galėtum pakeisti į kokią nors braziaus vagys.Žinok,kad ta melodija jau atsibodo,norisi kažkaip įvarovės,nes kokia bebuvo valdžia,tokia vogė.

 • to tegu tiesiai pasako

  (188.69.199.45)

  ka čia kliedi apie kažkokius ,,smaugimus''.Niekas stambių ūkių nežada smaugt,o tik nori atstatyt daugelį metų trunkančią neteisybę.Paramos milijonais daugiausia pasinaudojo stambūs,smulkiems atiteko tik trupiniai.Prisipirkę su paramomis modernios technikos,laisvus pinigus stambieji galėjo skirt žemės pirkimui ir ko pasekoje lipdami per smulkiųjų galvas sutelkė savo rankose didžiulius kiekius.Stambieji galėtu ir iš vis negauti paramų,nes dėl to tikrai nebankrutuotų,o tik nebepirktų prabangių džipų ir negulėtų tenerifėse.O apie gamybos didinimą jau nusipezi juodai......niekam tos produkcijos nereikia,jos ir taip yra perteklius ir dėl to yra mažos supirkimo kainos.Geriausias pavyzdys pieno kvotos,kai jas panaikino ir prasidėjo kainų nuosmukis.Juk ir Briuselis moka tokias išmokas,kad tik nebūtų skatinama gamyba.Geriau sakyk tiesiai šviesiai-esu stambus ir man tokios pertvarkos nenaudingos,o neapeliuok į valstybės ekonomiką.Klausi kam tai naudinga.Atsakau-tam kad visiškai neišnyktų kaimas.

 • Joo

  (78.62.27.35)

  Lanzbyyrgio vagims gėda būtų diskutuoti, ant tiek susimodernizavę bet vistiek siekia iš smulkiųjų atimti paskutinius centus. Nebent jie visi įslaptinti KGB agentai ir dabar siekia visiškai sunaikinti Lietuvos ūkius.

 • PF

  (188.69.214.101)

  Kaip gi mažinsis sau pinigus...

 • Tegu tiesiai pasako

  (82.135.215.72)

  Ar ministerijos pareigūno pozicija yra tokia, jog gyvulininkystė stambiuose ūkiuose -- nebereikalinga? Kas primelš tuos 3 mln. t. pieno, numatytų Pieno sektoriaus strategijoje? Aplamai, stebina aklas Briuselio europinės pozicijos palaikymas, smaugiant perspektyvius, modernizuotus, pajėgius konkuruoti su vakariečiais ūkius. Nė viena valstybė šitaip sąmoningai negriauna savo ekonomikos. Net visur kaišiojama Lenkija. Ir ten maži ūkiai skatinami stambėti ar kooperuotis, kad daugiau ir efektyviau gamintų -- o po to ir daugiau eksportuotų. KAM VISA TAI NAUDINGA?

 • Ekologas

  (193.189.87.89)

  Reikia lubas nustatyti 60 000 Eur, kaip siūlo Europos komisija, o NE jas viršyti kelis kartus.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kuri problema Jums didžiausia?
Orai