Norintys pasitraukti iš prekinės gamybos dar galės kreiptis paramos
2012-07-10

Vilnius, liepos 10 d. Per pirmąjį ankstyvojo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos paraiškų rinkimo etapą gautos 147 paraiškos, prašoma paramos suma siekia apie 1,3 mln. Lt. Antrasis etapas numatytas rugpjūčio-rugsėjo mėnesį.

Pirmasis paraiškų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos" rinkimo etapas baigėsi birželio 29 d. Antrasis paraiškų rinkimo etapas šiais metais numatytas nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Priemonei įgyvendinti 2012 m. skirta 70 mln. Lt paramos lėšų. Taigi ūkininkai, nespėję pateikti paraiškų anksčiau, dar galės rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais pretenduoti į didžiąją šiems metams skirtų paramos lėšų dalį.

Paraiškas gali teikti ne jaunesni kaip 55 metų, tačiau dar nesulaukę pensinio amžiaus ūkininkai ir ūkio darbuotojai, dirbantys pasitraukiančio iš prekinės žemės gamybos asmens ūkyje. Visi pareiškėjai privalo turėti teisę, sulaukę pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

Paraišką teikiantis ūkio darbuotojas, dirbantis pasitraukiančio iš prekinės žemės gamybos asmens ūkyje, turi paskutinius 5 metus ne mažiau kaip pusę darbo laiko dirbti ūkio darbuotoju ir paskutinius 4 metus ne mažiau kaip pusę laiko dirbti ūkio darbuotoju pasitraukiančio iš prekinės žemės gamybos asmens ūkyje.

Valdą perleidžiantis pareiškėjas turi užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 10 paskutinių metų ir nuo 2004 metų kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas (ŽŪN) ir (arba) registruoti turimus gyvulius. Paraiškos teikimo metu jis turi būti įregistravęs valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir nurodytas jos valdytoju, užsiimti žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha ŽŪN plote.

Atkreipiame dėmesį į šių metų birželio 30 d. įsigaliojusį reikalavimą, jog iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos pareiškėjo arba jo arba sutuoktinio valdos ekonominis dydis (EDV) bet kuriuos dvejus metus per paskutinius ketverius metus turi būti didesnis nei 2 EDV.

NMA inf.

Gudinas - mobilioji apacia

(0)

Dėmesio! Atsakomybė už komentarų turinį tenka patiems komentuotojams.

Komentuokite atsakingai, gerbkite kitų nuomonę.

Naujienų prenumerata

Aktualus klausimas
Kokie Jūsų lūkesčiai?
Orai